Kostnadsfri LSS rådgivning

Ansöka om personlig assistans

Ansöka om personlig assistans

Ansöka om personlig assistans

Expert för ansökan om personlig assistans

Assistansbolagen vi samarbetar med har jurister som hjälper dig att ansöka om personlig assistans och det ökar dina chanser att få assistansersättning jämfört med om du ansöker på egen hand. Dessutom är vår assistansrådgivning gratis. Här kan du läsa mer om vem som har rätt till personlig assistans och om grundläggande behov för personlig assistans.

 

Kostnadsfri  hjälp med att ansöka personlig assistans

Kostnadsfri hjälp vid val av assistansbolag

Få mer information via mail eller telefon

Icke bindande

Kostnadsfritt

Tjänsten är gratis och du binder dig inte till någonting.

Så här fyller du som anordnare i blanketten för tidsredovisning av personlig assistans

Synonymer till ansöka

  • skriftligen anhålla, anhålla, söka, begära, be, hemställa, lägga in en ansökan

Wikipedia information om Ansökan

Ansökan Med ansökan menas att någon lämnar in ett förslag eller önskemål till en myndighet. Denna myndighet ska då bedöma om ansökan ska beviljas eller avslås. Det kan till exempel handla om anställning eller befordran. Skillnaden mellan ansökan och petition är den att petitionen kan avse vilken ämbetsåtgärd som helst, men ansökan avser sådant som rör den sökande personligen. Den som är behörig och inger en ansökan i behörig (rätt) tid får den prövad av myndigheten. Petitionen är en begäran som förvaltningen kan lämna utan åtgärd.

Wikipedia information om Personlig_assistans

Personlig assistans Personlig assistans är i Sverige en av de nio stöd- och serviceinsatser som finns i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och infördes 1 januari 1994. Personen som utför insatsen kallas för personlig assistent. Målet med insatsen är att personen ska kunna "leva som andra" i samhället och ha "goda levnadsvillkor". Beviljandet av assistanstimmarna påverkas inte av personens inkomst eller förmögenhet. Personlig assistans regleras i LSS 9 §, där det sägs att personlig assistans avser ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med fem så kallade grundläggande behov: personlig hygien, måltider, på- och avklädning, att kommunicera med andra eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning. Personliga assistenter bär oftast inte standardiserade arbetskläder utan använder egna kläder. Samt vid behov engångshandskar och eller ett skyddande förkläde, både med tanke på assistentens och brukarens liv och hälsa. Den assistansberättigade har både ett avgörande inflytande över att välja personlig assistent och eventuell skyddsutrustning. Om en person bedöms ha mer än 20 timmar grundläggande behov per vecka beviljar Försäkringskassan assistans; i annat fall kan kommunen bevilja assistans. Om en person bedömts ha 20 timmar grundläggande behov per vecka beviljar Försäkringskassan även assistanstid för andra personliga behov. Det kan vara städning, inköp, matlagning, stöd att arbeta, vara förälder, utöva fritidsintressen med mera. Personlig assistans genom LSS kan endast erhållas om insatsen beviljats innan den sökande fyllt 65 år, eller om ansökan har inkommit senast dagen innan den sökandes 65-årsdag och därefter beviljas. Antalet assistanstimmar får dock inte utökas sedan den assistansberättigade har fyllt 65 år. När en person beviljats ett antal assistanstimmar, betalar Försäkringskassan eller kommunen ut en ersättning per assistanstimme. Utifrån den ersättningen kan den assistansberättigade antingen anställa sina personliga assistenter själv och bli så kallad egen arbetsgivare eller köpa assistans av sin hemkommun, ett privat företag eller brukarkooperativ. I augusti 2019 fanns det 981 assistansanordnare (företag/brukarkooperativ) med tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Antalet assistansberättigade på Försäkringskassan var 14 271 i juli 2019 (en minskning med 1908 personer sedan högsta noteringen på 16 179 i okt 2015). Antalet med personlig assistans beviljad av en kommun var omkring 5 100 i oktober 2018. En vanlig anställningsform för personliga assistenter är visstidsanställningen så länge uppdraget varar, som ger arbetsgivaren möjlighet att enklare avsluta anställningen.