Kostnadsfri LSS rådgivning

Förbered dig inför din assistansbedömning. Kolla upp vad som gäller

Förbered dig inför din assistansbedömning. Kolla upp vad som gäller

Förbered dig inför din assistansbedömning. Kolla upp vad som gäller

Rätt att ta med ombud

Du har rätt att ha med dig ett ombud som hjälper dig att bevaka dina rättigheter vid bedömningen. Du kan ta med dig vem du vill, en god vän eller en jurist från en handikapporganisation eller assistansanordnare.

Uppdatera intyg

Försäkringskassan använder sedan maj 2016 ett särskilt läkarintyg för assistansersättning: Läkarutlåtande för assistansersättning (FK 7805) (Du kan behöva spara dokumentet på din dator och öppna det via Adobe Acrobat Reader)
Information om hur blankett 7805 fylls i

Du kan även bifoga andra medicinska intyg som beskriver funktionsnedsättningen. Om din funktionsnedsättning försämrats eller förändrats på något sätt är det mycket viktigt att ha uppdaterade intyg från läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, psykolog osv.

Studera de frågor Försäkringskassan ställer

Försäkringskassan använder ett så kallat bedömningsstöd med ett antal frågor som är lika för alla. Socialstyrelsen som utformat frågorna kallar det bedömningsinstrumentet, som finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida tillsammans med instruktioner i hur det används. Läs frågorna i förväg för att vara förberedd. Länk till frågorna i bedömningsinstrumentet/bedömningsstödet

Assistanskolls behovsräknare

Gör egen tidsbedömning med Assistanskoll  behovsräknare

Assistanskolls Behovsräknare är ett förenklat verktyg för att göra en egen bedömning av ditt tidsbehov av grundläggande och andra personliga behov. Du anger behovet, tidsåtgång, om det behövs en eller två assistenter (dubbelassistans) och om du bedömer det som ett grundläggande eller annat personligt behov. Du kan både skriva ut resultatet och spara utkast på din dator som du kan fortsätta skriva på senare. Länk till Assistanskolls behovsräknare

Se hur Försäkringskassan bedömer grundläggande behov

För att få assistansersättning från Försäkringskassan behöver du ha hjälp med 20 timmar “grundläggande behov”/vecka. Behoven är måltider, personlig hygien, av-påklädning, kommunikation och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade. Om du bedöms ha mer än 20 timmar “grundläggande behov” beviljas du assistansersättning och kommer därefter att prövas och ev få assistanstimmar också för “andra personliga behov” som fritidsaktiviteter/träning, umgås med släkt och vänner, utföra ett arbete, utöva föräldraansvar, laga mat, vara delaktig i samhället och så vidare. När det avgörs om du har 20 tim “grundläggande behov” räknar Försäkringskassan inte alltid de grundläggande behoven i sin helhet.

Hur Försäkringskassan resonerar kan du läsa i Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning sid 82-94.

OBS! De delar av de grundläggande behoven som inte är integritetsnära eller inte kräver ingående kunskaper eller räknas till egenvård kan beviljas som “andra personliga behov” när du fått rätt till assistansersättning.

OBS! Om Försäkringskassan bedömer att du har mindre än 20 tim grundläggande behov/vecka kan du även söka personlig assistans i din hemkommun.

Särskilda skäl för assistans vid daglig verksamhet mm

Om du befinner dig på daglig verksamhet eller korttidsvistelse (eller förskola, skola eller fritidsverksamhet om du är minderårig) har du bara rätt att få assistansersättning under den tiden om du har “särskilda skäl”. “Särskilda skäl” är enligt Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning sid 117-119:

  • Situationer där den assistansberättigades funktionshinder skapar särskilda svårigheter att kommunicera med andra än med assistenten.
  • När det pga personens hälsotillstånd är viktigt att den personliga assistenten finns till hands.
  • Funktionshindret gör det särskilt angeläget att den assistansberättigade har ett starkt begränsat antal personer knutna till sig.
  • Funktionsnedsättningen är sådan att personen behöver tillgång till någon som har ingående kunskap om honom eller henne och hälsotillståndet.

Särskilda skäl för assistans vid sjukhusvistelse

Du kan också begära en bedömning om du har de “särskilda skäl” som behövs för att du ska kunna få assistansersättning utbetald under max fyra veckor om du läggs in på sjukhus eller hospice. “Särskilda skäl” är enligt Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning sid 116-117:

  • Om karaktären av din funktionsnedsättning gör det särskilt angeläget att assistenten finns till hands.
  • situationer då en persons funktionshinder eller kombination av funktionshinder, hälsotillstånd eller möjligheter att kommunicera kräver att en eller ett starkt begränsat antal personer med ingående kunskap om den funktionshindrade finns till hands.

Klicka för Originalartikel

Kostnadsfri Assistansförmedling

Få mer information via mail eller telefon

Icke bindande

Kostnadsfritt

Tjänsten är gratis och du binder dig inte till någonting.