Hitta & Jämför Assistansbolag

Förbundet Unga Rörelsehindrade

Förbundet Unga Rörelsehindrade - Vi sänker trösklar

RSS Aktuellt – Förbundet Unga Rörelsehindrade

 • Förbundet kommenterar SKR:s lagförslag 24 april, 2020
  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), den organisation som företräder alla kommuners och regioners gemensamma intressen, har idag, den 24 april 2020, lämnat in en hemställan (ett formellt önskemål) till regeringen om att införa en ny, tillfällig lag gällande socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS). Förslaget syftar till att ge […]
  Nora Eklöv
 • Svar på SKR:s hemställan om lagändring 24 april, 2020
  Med anledning av Sveriges Kommuner och Regioners hemställan om införandet av en lag om kommuners prioriteringar under covid-19-epidemin till statsrådet Lena Hallengren, socialminister Med detta brev vill Förbundet Unga Rörelsehindrade framföra synpunkter på och kommentarer kring det lagförslag som idag har inkommit till regeringen från Sveriges Kommuner och Regioner och förklara varför vi starkt tar […]
  Nora Eklöv
 • Unga tar nya tag – Förbundsordförande välkomnar det nya decenniet 29 januari, 2020
  Nu är 2020 i full gång och med det har vi påbörjat ett viktigt arbete med att hitta en ny och tydligare kurs för Förbundet Unga Rörelsehindrade. Detta gör vi med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna, med särskilt fokus på FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Det är dags att ta […]
  Hanna Hägglund Öfors
 • Bli medlem – få biobiljett! 14 oktober, 2019
  De 20 första personerna som blir medlemmar från och med idag, den 14 oktober, får en biobiljett gratis! Förbundet Unga Rörelsehindrade är ett förbund som jobbar med att stärka rättigheter för barn och unga med funktionsnedsättning. Vi är unga som driver våra egna frågor. Alla som är under 32 år kan bli medlem eller stödmedlem, […]
  Nora Eklöv
 • Välkommen till kongressen i höst! 8 augusti, 2019
  Välkommen att delta på Förbundet Unga Rörelsehindrades kongress 2019! Förbundskongressen kommer att äga rum den 1–3 november på Scandic Alvik i Stockholm. Praktisk information När?Fredag den 1–söndag den 3 november 2019.Kongressen börjar med påverkanstorg efter lunch på fredag eftermiddag och slutar söndag eftermiddag. Var?Scandic Alvik i Bromma, Stockholm. För vilka?Förbundets medlemmar.Om du inte är medlem […]
  Nora Eklöv
 • Räkna med oss! 3 juli, 2019
  Just nu är vi på plats på Almedalsveckan i Visby. Från förbundet deltar vice ordförande Hanna Hägglund Öfors och generalsekreterare Nora Eklöv. Under veckan kommer vi att se och delta vid seminarium, hålla i och lyssna på tal och gå i Mångfaldsparaden. Vi har också en kampanj som fokuserar på att prata med så många […]
  Nora Eklöv
 • Unga Rörelsehindrade i New York 20 juni, 2019
  Generalsekreterare Nora Eklöv var under förra veckan på statspartsmöte om CRPD (FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning) vid FN:s högkvarter i New York. Statspartsmötet, eller Conference of State Parties (COSP) on CRPD, är världens största funktionshinderkonferens och alla 178 länder som skrivit under att följa konventionen samlades. På plats fanns totalt 1 500 personer […]
  Nora Eklöv
 • Vi lämnar in remissvar om andning och sondmatning 28 mars, 2019
  Förbundet Unga Rörelsehindrade lämnade igår (den 27/3) in synpunkter på regeringens nya förslag kring att andning och sondmatning ska ingå som grundläggande behov i LSS. Promemorian från Socialdepartementet heter ”Behov av hjälp med andning och sondmatning” och finns att läsa här, tillsammans med vårt remissvar som kan laddas ned från samma sida. Bland annat skriver […]
  Nora Eklöv
 • Den skamfyllda och skuldtyngda kvinnorollen 8 mars, 2019
  Att vara kvinna är förknippat med en hel rad normer. Normer som blir till krav och förväntningar på vad en ska vara, hur en ska se ut, föra sig och prestera. Vi förväntas behaga och tillfredsställa mannens minsta önskan och behov. Idag, den 8 mars 2019, är det den internationella kvinnodagen. Det är ett tillfälle […]
  Nora Eklöv
 • Uttalande med anledning av dagens besked kring ändringar i LSS 21 februari, 2019
  I ett pressmeddelande idag, den 21 februari, meddelar socialminister Lena Hallengren (S), som är ansvarigt statsråd för LSS och den personliga assistansen, att regeringen lägger fram ett förslag om att andning och sondmatning ska klassas som grundläggande behov och att detta ska fastslås i svensk lag fr.o.m. den 1 juli, alltså redan om fyra månader. […]
  Nora Eklöv