Hitta & Jämför Assistansbolag

Förbundet Unga Rörelsehindrade

Förbundet Unga Rörelsehindrade - Vi sänker trösklar

RSS Aktuellt – Förbundet Unga Rörelsehindrade

 • Svar på remiss av Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:1) 23 juni, 2020
  Svar på remiss S2020/00202/SOFÖversyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:1)till Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik (Socialdepartementet) Förbundet Unga Rörelsehindrade överlämnar härmed sitt remissvar gällande betänkandet Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor (SOU 2020:1) av Utredningen om översyn av yrket personlig assistans, med remiss- och diarienummer S2020/00202/SOF. Farsta den […]
  Björn Häll Kellerman
 • Förbundet svarar på remiss om personliga assistenters villkor 23 juni, 2020
  Förbundsstyrelsen har idag lämnat in sitt svar på Socialdepartementets remiss av betänkandet Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor (SOU 2020:1) från Utredningen om översyn av yrket personlig assistent. Förbundet ser positivt på utredningens förslag och tycker att det pekar i rätt riktning för att öka statusen för det […]
  Nora Eklöv
 • Vill du delta i webbutbildning? 9 juni, 2020
  Inom ramen för ett demokratiprojekt finansierat av EU, DA4You, som Förbundet Unga Rörelsehindrade är en del av, bjuder Funka in till en kostnadsfri online utbildning speciellt framtagen för ungdomar med funktionsnedsättning. Utbildningen vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 16 och 30 år. På träffen kommer du att få lära dig […]
  Nora Eklöv
 • #minkroppminassistans 4 juni, 2020
  I dag, den 4 juni, är det assistansens dag! Det vill vi uppmärksamma genom att prata om allas rätt att bestämma över sin egen kropp. Nyligen kom Försäkringskassans nya vägledning, ett slags handbok för att bedöma rätten till personlig assistans. Enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), som Försäkringskassan baserat sin handbok på, kommer enbart […]
  Nora Eklöv
 • Inför en annorlunda sommar 1 juni, 2020
  Månadskrönika. Inför den kommande sommaren skriver tf. förbundsordförande Björn Häll Kellerman om våren som gått och om förbundets planer framåt. Det var kanske inte så här jag hade tänkt att sommaren skulle inledas när vi gick in i det nya decenniet för precis sex månader sedan. Å andra sidan har ju redan årets första halva […]
  Björn Häll Kellerman
 • Information gällande förändringar i Förbundet Unga Rörelsehindrades förbundsstyrelse m.m. 28 maj, 2020
  Förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Rörelsehindrade har, vid ett extra sammanträde den 25 maj 2020, inom sig valt en tillförordnad förbundsordförande och förändrat sin sammansättning. Fr.o.m. den 26 maj 2020 har förbundsstyrelsen beslutat att Björn Häll Kellerman ska bära titeln tillförordnad förbundsordförande. Detta innebär att han har samma uppdrag som en ordinarie förbundsordförande annars har. Förändringen […]
  Nora Eklöv
 • Förbundet kommenterar SKR:s lagförslag 24 april, 2020
  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), den organisation som företräder alla kommuners och regioners gemensamma intressen, har idag, den 24 april 2020, lämnat in en hemställan (ett formellt önskemål) till regeringen om att införa en ny, tillfällig lag gällande socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS). Förslaget syftar till att ge […]
  Nora Eklöv
 • Svar på SKR:s hemställan om lagändring 24 april, 2020
  Med anledning av Sveriges Kommuner och Regioners hemställan om införandet av en lag om kommuners prioriteringar under covid-19-epidemin till statsrådet Lena Hallengren, socialminister Med detta brev vill Förbundet Unga Rörelsehindrade framföra synpunkter på och kommentarer kring det lagförslag som idag har inkommit till regeringen från Sveriges Kommuner och Regioner och förklara varför vi starkt tar […]
  Nora Eklöv
 • Unga tar nya tag – Förbundsordförande välkomnar det nya decenniet 29 januari, 2020
  Nu är 2020 i full gång och med det har vi påbörjat ett viktigt arbete med att hitta en ny och tydligare kurs för Förbundet Unga Rörelsehindrade. Detta gör vi med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna, med särskilt fokus på FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Det är dags att ta […]
  Hanna Hägglund Öfors
 • Bli medlem – få biobiljett! 14 oktober, 2019
  De 20 första personerna som blir medlemmar från och med idag, den 14 oktober, får en biobiljett gratis! Förbundet Unga Rörelsehindrade är ett förbund som jobbar med att stärka rättigheter för barn och unga med funktionsnedsättning. Vi är unga som driver våra egna frågor. Alla som är under 32 år kan bli medlem eller stödmedlem, […]
  Nora Eklöv