Hitta & Jämför Assistansbolag

Diskussionsforum om funktionshinder Forum » Assistans » Lagar och avtal

Diskussionsforum om funktionshinder Forum » Assistans » Lagar och avtal

[forum]

Regler på forumen.
Följande regler gäller när du skriver i lssassistansen.se:s forum:

1. ALLA kan inte tycka och tänka likadant, respektera det eller undvik diskussionen.

2. Det finns ett antal forumkategorier. För att det ska vara någon vits med det så håll Dig till ämnet.

3. Diskussioner mellan endast två personer ska inte föras inne på något av forumen utan föras via Mail eller gästbok. Till detta räknas inlägg som “tack”, “ja”, “smiley”, “grattis” eller andra enstaka ord utan diskussionsart.

4. Inlägg i forumen kan flyttas till klotterplanket av administrationen. Klotterplanket är en uppsamlingsplats för inlägg som inte är av diskussionsart ( t.ex. enbart en länk och text som hämtats från annan källa utan egna formuleringar), som inte bidrar till debatten. Det är alltid administrationen som avgör vad som ska flyttas dit.

5. Det är inte tillåtet att i anonyma inlägg namnge assistansanordnare, varken i syfte att göra reklam eller motsatsen.

6. Det är inte tillåtet att skriva inlägg som endast har till syfte att göra reklam för en assistansanordnare eller annat företag/websida. Administratörerna har alltid rätt att avgöra om så har skett.

7. Inlägg i samtliga forum ska ha någon koppling till funktionshinder.

8. Det är inte tillåtet att använda formuleringar och språk som kan uppfattas som kränkande.

Administrationens rättigheter.
1. Regelbrott leder till en varning via e-post. Om ingen bättring sker kan medlemmen blockeras på bestämd eller obestämd tid.

2. Administrationen på lssassistansen.se förbehåller sig rätten att ta bort inlägg som bryter mot reglerna. Slutliga avgöranden om vad som är regelbrott tillfaller alltid administrationen.