Hitta & Jämför Assistansbolag
ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishSwedish

Funktionsrätt Sverige i ett första möte med Lena Hallengren - Diskussionsforum om funktionshinder Forum » Assistans » Lagar och avtal

Forum Funktionshinder

Du måste logga in för att skapa inlägg och ämnen.

Funktionsrätt Sverige i ett första möte med Lena Hallengren

Vid ett första möte träffar Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius idag barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren och regeringens funktionshinderdelegation. "Under mötet vill vi framförallt lyfta den akuta situationen när det gäller LSS och även passa på och presentera våra frågor inför höstens val", säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Försäkringskassans allt mer restriktiva bedömningar av rätten till personlig assistans har lett till att många blivit av med sin statliga assistansersättning.

”Enskilda personer och familjer som tack vare LSS haft en någorlunda fungerande vardag, får sina liv slagna i spillror när drastiska omprövningar eller indragna insatser lämnar dem i sticket”, säger Elisabeth Wallenius.”

Samtidigt pågår en statlig översyn av LSS, vars direktiv redan från början haft fokus på kostnadsbesparingar. Den allt striktare tillämpningen av LSS och det ökade kunskapsläget sedan direktiven skrevs, gör att utredningens direktiv inte längre är relevanta.

Inför mötet har vi skickat ut en skrivelse där vi uppmärksammar Lena Hallengren på några viktiga åtgärder som behöver genomföras. Vi uppmanar regeringen att:

  • Vidta lagändringar som återställer konsekvenserna av Försäkringskassans bedömningar av rätten till personlig assistans med hänvisning till ett flertal prejudicerande domar.
  • Ändra direktiven till den pågående LSS-utredningen för att tydligt markera regeringens vilja av en hållbar LSS för framtiden som fortsatt garanterar de med mest omfattande funktionsnedsättningar samhällets stöd.

”Jag ser fram emot att träffa Lena Hallengren idag och hoppas på ett fortsatt nära samarbete om våra frågor”, säger Elisabeth Wallenius. ”Idag kommer jag också att tydliggöra våra valfrågor som handlar om att Funktionsrättskonventionen måste säkerställas i lag, att skolan ska fungera för alla barn, att patienter i Sverige behöver starkare rättigheter och att fattigdomen för de som på grund av funktionsnedsättning inte kan arbeta måste undanröjas.”

Originalartikel: Funktionsrätt Sverige i ett första möte med Lena Hallengren

Regler på forumen.
Följande regler gäller när du skriver i lssassistansen.se:s forum:

1. ALLA kan inte tycka och tänka likadant, respektera det eller undvik diskussionen.

2. Det finns ett antal forumkategorier. För att det ska vara någon vits med det så håll Dig till ämnet.

3. Diskussioner mellan endast två personer ska inte föras inne på något av forumen utan föras via Mail eller gästbok. Till detta räknas inlägg som “tack”, “ja”, “smiley”, “grattis” eller andra enstaka ord utan diskussionsart.

4. Inlägg i forumen kan flyttas till klotterplanket av administrationen. Klotterplanket är en uppsamlingsplats för inlägg som inte är av diskussionsart ( t.ex. enbart en länk och text som hämtats från annan källa utan egna formuleringar), som inte bidrar till debatten. Det är alltid administrationen som avgör vad som ska flyttas dit.

5. Det är inte tillåtet att i anonyma inlägg namnge assistansanordnare, varken i syfte att göra reklam eller motsatsen.

6. Det är inte tillåtet att skriva inlägg som endast har till syfte att göra reklam för en assistansanordnare eller annat företag/websida. Administratörerna har alltid rätt att avgöra om så har skett.

7. Inlägg i samtliga forum ska ha någon koppling till funktionshinder.

8. Det är inte tillåtet att använda formuleringar och språk som kan uppfattas som kränkande.

Administrationens rättigheter.
1. Regelbrott leder till en varning via e-post. Om ingen bättring sker kan medlemmen blockeras på bestämd eller obestämd tid.

2. Administrationen på lssassistansen.se förbehåller sig rätten att ta bort inlägg som bryter mot reglerna. Slutliga avgöranden om vad som är regelbrott tillfaller alltid administrationen.