Kostnadsfri LSS rådgivning

Hur kan personliga assistansen utföras | LSS Assistansen

Hur kan personliga assistansen utföras | LSS Assistansen

Hur kan personliga assistansen utföras | LSS Assistansen
Du kan antingen bli egen arbetsgivare eller köpa assistans av en anordnare.
Som egen arbetsgivare tar du det fulla arbetsgivaransvaret och anställer dina assistenter själv. Om du köper assistans kan du göra detta från kommunen, ett företag eller bli medlem i ett brukarkooperativ, som då har det formella arbetsgivaransvaret.
Om du har assistansersättning och ordinarie assistent är sjuk ska kommunen betala skäliga kostnader för en vikarie, antingen till assistansanvändaren om denne är egen arbetsgivare eller till den anordnare som anlitats.

Kostnadsfri Assistansförmedling

Få mer information via mail eller telefon

Icke bindande

Kostnadsfritt

Tjänsten är gratis och du binder dig inte till någonting.

Synonymer till utföra

  • genomföra, verkställa, realisera; göra, ombesörja, bestyra, uträtta; tillverka, förfärdiga, framställa