Kostnadsfri LSS rådgivning

Hur stor är assistansersättningen för personlig assistans 2023

Hur stor är assistansersättningen för personlig assistans 2023

Hur stor är assistansersättningen för personlig assistans

Regler för assistansersättning finns i 51 kap. Assistansersättning i Socialförsäkringsbalken. Försäkringskassan betalar ut assistansersättning enligt ett schablonbelopp per assistanstimme, 319,7 kr (2022). Schablonbeloppet är inte beroende av din inkomst eller förmögenhet. Schablonbeloppet tar enbart hänsyn till assistansbehovet och ska täcka 100 procent av kostnaderna för de assistanstimmar du beviljats. Schablonbeloppet utgör inte taxeringsbar inkomst och är detsamma oavsett om du köper assistans eller anställer dina assistenter själv.

Förhöjt timbelopp

Om du har särskilda skäl kan du söka förhöjd assistansersättning som är upp till 12 procent högre än schablonbeloppet, 340,81 kr (2020). Särskilda skäl kan exempelvis vara att du har en stor del av din assistans på obekväm arbetstid vilket ger högre lönekostnader eller att du behöver assistenter med särskild utbildning som kräver mer betalt. Se Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning sid 151-152

Vissa kommuner betalar samma timersättning som Försäkringskassan medan andra kommuner betalar ett lägre belopp. Läs intervju med Leksands kommun som betalar ett lägre belopp.

Klicka för Originalartikel

Kostnadsfri Assistansförmedling

Få mer information via mail eller telefon

Icke bindande

Kostnadsfritt

Tjänsten är gratis och du binder dig inte till någonting.

Assistansersättningen och personlig assistans inrättades 1994 och är en av de viktigaste delarna inom socialförsäkringen. Assistansersättningen möjliggör för personer med funktionsnedsättning att delta i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv. Filmen berättar kort om bakgrund och syftet med ersättningen samt innehåller fyra personers berättelser om sin vardag. I övrigt medverkar forskare, yrkesverksamma och politiker.

Synonymer till ersättning

  • gottgörelse, betalning, vederlag, kompensation, skadestånd, motprestation, gengåva, soulagemang, vedergällning; lön, avlöning, inkomst, traktamente, arvode, bonus, gage, royalty, dusör, lega, sold, pröjs