Kostnadsfri LSS rådgivning

Kan du få personlig assistans , Rätten till personlig assistans

Kan du få personlig assistans , Rätten till personlig assistans

Kan du få personlig assistans , Rätten till personlig assistans

LAGEN AVGÖR OM DU HAR RÄTT TILL PERSONLIG ASSISTANS

Rätten till personlig assistans bestäms av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 51 kapitlet Socialförsäkringsbalken (SFB). Efter att ansökan om personlig assistans är inskickad gör kommunen och/eller försäkringskassan en bedömning utifrån vissa kriterier. För att ha rätt till personlig assistans ska du:

 

TILLHÖRA PERSONKRETSEN ENLIGT LSS

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller sjukdom.

Personkrets 3: Personer med andra varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar bestående svårigheter i den dagliga livsföringen.

 

INTE VARA ÄLDRE ÄN 65 ÅR

Du måste ansöka om assistans innan du fyllt 65 år. Du får behålla din assistans efter 65 års ålder, men du kan inte få fler timmar även om du skulle behöva det.

 

GRUNDLÄGGANDE BEHOV

Du måste även behöva hjälp med någon eller några av de grundläggande behoven. Till dessa räknas:

1. Personlig hygien -om du behöver hjälp med att tvätta dig, gå på toaletten, borsta tänderna, duscha för att nämna några exempel.

2. Måltider – om du behöver hjälp med att föra mat och dryck till munnen.

3. Klä av sig och klä på sig 

4. Kommunikation – om du har svårigheter att kommunicera med andra människor och göra dig förstådd.

5. Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om dig och din funktionsnedsättning.

 

ÖVRIGA BEHOV

Har du väl fått rätt till personliga assistans för dina grundläggande behov bör du även få assistans för övriga behov. Till övriga behov räknas t.ex förflytta dig, handla, leka, laga mat, sköta ditt arbete och träna.

 

DUBBELASSISTANS

I vissa fall kanske det krävs fler än en personlig assistent för att tillgodose vissa av dina behov. Du kan då ansöka om dubbelassistans. Det kan t.ex röra sig om aktiviteter utanför hemmet eller vissa lyft. Innan du ansöker om dubbelassistans görs en utredning av en arbetsterapeut för att se om behovet kan tillgodoses med bostadsanpassning eller hjälpmedel.

 

FÖR BARN

Ditt barn kan bara beviljas assistansersättning för hjälpbehov som är utöver det normala föräldraansvaret. Myndigheten räknar ut ditt barns hjälpbehov och drar bort tid för det hjälpbehov som ett barn utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder har. Detta innebär generellt att ju yngre ditt barn är desto mer föräldraansvar räknas bort. Föräldraansvaret minskar med stigande ålder och detta innebär att man kan behöva göra ansökningar om utökad assistans relativt ofta för ett barn.

 

Läkarutlåtande OCH ADL-BEDÖMNING

Det är viktigt att du har läkarutlåtande som beskriver din funktionsnedsättning och ditt hjälpbehov. Ett läkarutlåtande måste alltid ligga till grund för myndigheternas bedömning av personlig assistans. En ADL-bedömning (ADL = all daglig livsföring) är ett intyg som en arbetsterapeut skriver efter att ha träffat dig och observerat och intervjuat dig angående ditt hjälpbehov. Detta är en mycket bra komplettering till ditt läkarintyg.

VÅRDBIDRAG/HANDIKAPPERSÄTTNING

Har du vårdbidrag eller handikappersättning så är det bra att veta att försäkringskassan prövar om rätten till vårdbidrag och/eller handikappersättning när du ansöker om personlig assistans. Du kan inte ha vårdbidrag/handikappersättning för det hjälpbehov som ligger till grund för personlig assistans och därför sänks ofta vårdbidraget/handikappersättningen alternativt dras ersättningen in helt när du beviljas personlig assistans.

Kostnadsfri Assistansförmedling

Få mer information via mail eller telefon

Icke bindande

Kostnadsfritt

Tjänsten är gratis och du binder dig inte till någonting.