Hitta & Jämför Assistansbolag

LSS Nyheter Riksdagen

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Idéburen välfärd 11 december, 2019
  Statens offentliga utredning 2019:56 … Folkhögskolorna bedriver verksamhet i 140 kommuner.76 Ersättning för personlig assistans Bestämmelser om personlig assistans finns i lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, förordning 1993:1090 om stöd och service till vissa funktionshindrade, förordning 1993:1091 om assistansersättning och i socialförsäkringsbalken 2010:110SFB. … sou 2019 56 Idéburen välfärd Betänkande av […]
 • Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen 11 december, 2019
  Statens offentliga utredning 2019:59 … Polismyndighetens dnr A310.133/2019, Åklagarmyndighetens dnr ÅM2019-1666. 26Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU8, Ett starkare skydd för välfärdssystemen. 61 Delegationens uppdrag, organisation och arbete SOU 2019:59 LSS-utredningen LSS-utredningen har sett över assistansersättningen i socialförsäkrings- balken och delar av lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade LSSSyftet var att skapa en långsiktigt hållbar […]
 • Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 7 december, 2019
  sfs 1993:1993:387 t.o.m. SFS 2019:883 … Äldre bestämmelser gäller fortfarande för personlig assistans som avser tid före ikraftträdandet. …
 • Protokoll 2019/20:43 Tisdagen den 3 december 2 december, 2019
  Protokoll 2019/20:43 … Vi talar om personlig assistans och kanske om några andra delar, men det talas alldeles för lite om detta. Jag mötte för inte så länge sedan en företrädare för FUB i en kommun i södra Sverige som var otroligt upprörd, inte för att det inte fanns någon habiliteringsersättning alls utan därför att […]
 • Allmänna motionstiden 2019 28 november, 2019
  uttag 2019/20:AMT 2019/20 … S Kontaktdagar för unga som omfattas av LSS Motion 2019/20:1187 av Aylin Fazelian m.fl. S Fortbildning av lärare Motion 2019/20:1186 av Azadeh Rojhan Gustafsson S Anställda som äger Motion 2019/20:1185 av Kenneth G Forslund S Turistavgift Motion 2019/20:1184 av Aylin Fazelian m.fl. S Tänder är en del av kroppen Motion 2019/20:1183 […]
 • Missbruk av LSS i arbetskraftsinvandringen 26 november, 2019
  Svar på skriftlig fråga 2019/20:423 Socialminister Lena Hallengren (S) … Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS reglerar bl.a. möjligheten att få personlig assistans. Assistansbranschen omfattas av de särskilda utredningskrav för arbetskraftsinvandring som Migrationsverket tillämpar för vissa sektorer där missbruk är mer vanligt förekommande. Arbetsgivaren ska bland annat kunna visa att det finns […]
 • Protokoll 2019/20:37 Fredagen den 22 november 21 november, 2019
  Protokoll 2019/20:37 … Vi har sett hur LSS har raserats på sju olika sätt statsrådet vet naturligtvis vilka. Man räknar inte upp ersättningen till kommuner och företag som utför. Man ser till att personer tappar sin LSS. Vi har till och med sett hur kvinnor har dött på toaletten i Malmö på grund av att […]
 • Protokoll 2019/20:33 Fredagen den 15 november 14 november, 2019
  Protokoll 2019/20:33 … Migrationsverket har infört särskilda utredningskrav för anställningar inom vissa branscher samt för nystartade verksamheter, bland annat inom personlig assistans. Det har alltså vidtagits och pågår en rad åtgärder. Regeringen följer noga utvecklingen. Anf. 18 KATARINA BRÄNNSTRÖM MHerr talman Jag ska be att få tacka statsrådet för svaret. … 1 Prövning av yrkande om misstroendeförklaring […]
 • Protokoll 2019/20:32 Torsdagen den 14 november 13 november, 2019
  Protokoll 2019/20:32 1 Förnyad bordläggning Följande dokument bordlades för andra gången: Yrkandet om misstroendeförklaring mot justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Förste vice talmannen meddelade att prövningen av yrkandet skulle äga rum fredagen den 15 november kl. 9.00. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande 1 Förnyad bordläggning Följande dokument bordlades för andra gången: Yrkandet om […]
 • Indragen aktivitetsersättning för unga vuxna med funktionsnedsättning 12 november, 2019
  Interpellation 2019/20:123 Lars Beckman (M) … Vi har sett hur LSS har raserats på sju olika sätt; statsrådet vet naturligtvis vilka. Man räknar inte upp ersättningen till kommuner och företag som utför. Man ser till att personer tappar sin LSS. Vi har till och med sett hur kvinnor har dött på toaletten i Malmö på […]
 • Likvärdig assistans i Sverige 12 november, 2019
  Skriftlig fråga 2019/20:362 Carina Ståhl Herrstedt (SD) … Fråga 2019/20:362 Likvärdig assistans i Sverige av Carina Ståhl Herrstedt SD till Socialminister Lena Hallengren S Funktionsnedsattas behov av stöd och service tillgodoses i huvudsak av kommunen enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS ger förutom rätt till personlig assistans också rätt till […]
 • Habiliteringsersättning i alla kommuner 12 november, 2019
  Interpellation 2019/20:125 Ulla Andersson (V) … Vi talar om personlig assistans och kanske om några andra delar, men det talas alldeles för lite om detta. Jag mötte för inte så länge sedan en företrädare för FUB i en kommun i södra Sverige som var otroligt upprörd, inte för att det inte fanns någon habiliteringsersättning alls […]
 • Ny medicinsk bedömning vid avslag på assistansersättningen 12 november, 2019
  Skriftlig fråga 2019/20:377 Carina Ståhl Herrstedt (SD) … Fråga 2019/20:377 Ny medicinsk bedömning vid avslag på assistansersättningen av Carina Ståhl Herrstedt SD till Socialminister Lena Hallengren S Det är oroväckande att LSS-lagens ursprungliga intentioner vad gäller personlig assistans förefaller ha urgröpts genom illa förd politik och begränsande domar de senaste åren. De snäva tolkningarna av […]
 • Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 11 november, 2019
  Framställning / redogörelse 2019/20:JO1 … Kommunen svarar för kostnaden för de första 20 assistans- timmarna per vecka 51 kap. 22 SFBAnsvaret för insatsen personlig assi- stans är alltså delat mellan kommunerna och staten. Kommunen ska enligt 15 LSS anmäla till Försäkringskassan när någon som har ansökt om biträde av personlig assistans enligt 9 2 LSS […]
 • Protokoll 2019/20:28 Torsdagen den 7 november 6 november, 2019
  Protokoll 2019/20:28 … Men för oss som regering återstår fortfarande arbete med att säkerställa att den personliga assistansen präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Näst i tur står, så som det är formulerat i januariavtalet, att ta fram förslag om rätt till personlig assistans för egenvård, hur definitionen av normalt föräldraansvar inom den personliga assistansen […]
 • Brott mot välfärden 22 oktober, 2019
  Interpellation 2019/20:74 Katarina Brännström (M) … När vi tillträdde fanns inte en fungerande tillsyn över LSS, vågar jag påstå. Vi har infört en ny lag från den 1 januari 2019 med tillståndskrav där vi helt enkelt höjer kraven på dem som står för de tjänsterna, för vi vet att det också förekommer en hel del […]
 • Protokoll 2019/20:20 Onsdagen den 16 oktober 15 oktober, 2019
  Protokoll 2019/20:20 … Anf. 121 EBBA BUSCH THOR KD replik Fru talman Jag tar vid i frågan om LSS. Under förra mandatperioden agerade Liberalerna tillsammans med Kristdemokraterna för att rädda den personliga assistansen. Partiledardebatt Precis som Johan Pehrson själv påpekar är assistansen ingen lyxverksamhet. Den syftar till att några av samhällets mest utsatta ska kunna leva […]
 • Protokoll 2019/20:19 Tisdagen den 15 oktober 14 oktober, 2019
  Protokoll 2019/20:19 … Det är därför avgörande att värna LSS och den personliga assistansen denna sociala innovation som Bengt Westerberg, dåvarande folkpartistisk socialminister, tog initiativ till. LSS är en försäkring för oss alla, och lagen fick stöd av en enig riksdag mitt under den djupa ekonomiska krisen på 1990-talet. Fru talman Tack vare assistansen kan […]
 • Rätten till personlig assistans 11 oktober, 2019
  Interpellation 2019/20:44 Pia Steensland (KD) … Men för oss som regering återstår fortfarande arbete med att säkerställa att den personliga assistansen präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Näst i tur står, så som det är formulerat i januariavtalet, att ta fram förslag om rätt till personlig assistans för egenvård, hur definitionen av normalt föräldraansvar inom […]

Riksdagen - folkets främsta företrädare