Hitta & Jämför Assistansbolag
ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishSwedish

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Protokoll 2017/18:111 Tisdagen den 15 maj 14 maj, 2018
  Protokoll 2017/18:111    … behov, som är en bärande pelare i LSS-lagstiftningen. Det handlar bland annat om hur man bedömer personlig assistans. Innan jag börjar kommentera dagens ärende, som handlar om kommuners skyldighet att informera om vilka förutsättningar som den enskilde har när man inte har rätt till statlig assistans och hur utbetalning av assistans … Riksdagens […]
 • Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen (S 2016:03) 12 maj, 2018
  Kommittédirektiv 2018:35  kommittébeteckning: S 2016:03   … långsiktigt hållbar utveckling av insatsen personlig assistans och få till mer ändamålsenliga insatser i LSS samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Regeringen beslutade den 31 augusti 2017 tilläggsdirektiv till LSS-utredningen S 2016:3 med anledning av att EU-kommissionen lämnat … Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen S […]
 • Protokoll 2017/18:109 Fredagen den 4 maj 3 maj, 2018
  Protokoll 2017/18:109    … lydelse Begäran om aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans Den 13 april kom dom från Högsta förvaltningsdomstolen som klargör att sondmatning kan utgöra grund för personlig assistans enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och även ligga till grund för prövning av rätten till assist … Riksdagens snabbprotokoll […]
 • Frågestund 3 maj, 2018
  Frågestund 2017/18:20180503fs    … talman! Jag är medveten om att det finns en stor oro hos många som har stora behov och som har haft assistans och behöver assistans även fortsättningsvis. Jag vill understryka att assistans är en del av en omfattande lagstiftning, nämligen LSS. Det är viktigt att vi alla förstår att olika insatser behövs […]
 • Protokoll 2017/18:108 Torsdagen den 3 maj 2 maj, 2018
  Protokoll 2017/18:108    … talman Jag är medveten om att det finns en stor oro hos många som har stora behov och som har haft assistans och behöver assistans även fortsättningsvis. Jag vill understryka att assistans är en del av en omfattande lagstiftning, nämligen LSS. Det är viktigt att vi alla förstår att olika insatser behövs […]
 • med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition 1 maj, 2018
  Motion 2017/18:4167  av Andreas Carlson m.fl. (KD)   … lång tid satt press på den socialdemokratiskt ledda regeringen för att ändra lagen och återupprätta den fullständiga intentionen med LSS. Det finns inga ekonomiska vinster om minskningar av assistans leder till sämre stöd och i vissa fall till och med dyrare totala samhällskostnader. Kristdemokraternas tillkommande reformer våren […]
 • med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition 1 maj, 2018
  Motion 2017/18:4161  av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)   … IT-stöd och patientinformation 5.14 Statlig styrning och nationell samordning 5.15 En jämlik sjukvård 5.16 Medborgarskapets betydelse 5.17 Funktionsnedsättning och LSS 5.18 Utreda flexjobb för funktionsnedsatta 5.19 Falska Läkarintyg 5.20 Upphäv det tillfälliga stoppet för att utreda ett nytt system 5.21 Likvärdighet i hela landet … Motion till riksdagen […]
 • med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition 1 maj, 2018
  Motion 2017/18:4166  av Jan Björklund m.fl. (L)   … utveckla LSS-reformen, inte att avveckla den. Det räcker dock inte med förändrade direktiv till utredningen. Oron behöver skingras nu. Det behövs tydliga besked att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska få möjlighet att leva, inte bara överleva. År 2015 hade 16 152 personer insatsen personlig assistans via LSS […]
 • med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition 26 april, 2018
  Motion 2017/18:4156  av Annie Lööf m.fl. (C)   … inom LSS Den grundläggande intentionen med Lagen om Stöd och Service LSS är att ge personer med stora funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. LSS och framförallt assistansreformen har blivit en frihetsreform för människor med omfattande funktionsnedsättningar. Den bygger på principen att de som behöver assistans ska […]
 • Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 26 april, 2018
  sfs 1993:1993:387  t.o.m. SFS 2018:223   … om den funktionshindrade grundläggande behov . Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Personlig assistans för andra personliga behov avser även 1. tid under den […]
 • Frågestund 25 april, 2018
  Frågestund 2017/18:20180426fs    … betalas av just den personliga assistansen. Och det är den som vi menar är kärnan i hela LSS.   Herr talman! Det finns ett mycket stort engagemang i frågan - med all rätt. Det är en enormt viktig fråga för alla dem som behöver stöd och assistans. LSS-utredningen har ett viktigt och […]
 • Protokoll 2017/18:105 Torsdagen den 26 april 25 april, 2018
  Protokoll 2017/18:105    … investeringar. LSS-utredningen och den personliga assistansen Anf. 44  BENGT ELIASSON LHerr talman Min fråga går också till statsrådet Isabella Lövin. LSS i allmänhet och den personliga assistansen i synnerhet är satta under stark press av vice statsministerns egen regering. Det beror inte minst på direktiven till den pågående LSS-utredningen … 1  Anmälan om subsidiaritetsprövning […]
 • Lagen om stöd och service 16 april, 2018
  Interpellation 2017/18:495  Maj Karlsson (V)   … Det är med personlig assistans som tusentals personer kan arbeta, studera, vara politiskt aktiva samt bilda och ta en jämställd del av ansvaret i sina familjer. Göra sådant som ses som självklarheter i ett liv i frihet. Något som inte var en verklighet innan den personliga assistansen blev verklighet. […]
 • Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande 16 april, 2018
  Debatt med anledning av vårpropositionen 2017/18:20180416dv    … Sverige är ett välfärdssamhälle. Jag tycker att reformen som den dåvarande borgerliga regeringen införde på 90-talet kring LSS var en viktig välfärdsreform för Sverige. Men när jag nu ser hur människor nekas sin assistans - tusentals människor som är de svagaste i samhället nekas detta - skäms jag. […]
 • Protokoll 2017/18:98 Måndagen den 16 april 15 april, 2018
  Protokoll 2017/18:98    … Sverige är ett välfärdssamhälle. Jag tycker att reformen som den dåvarande borgerliga regeringen införde på 90-talet kring LSS var en viktig välfärdsreform för Sverige. Men när jag nu ser hur människor nekas sin assistans tusentals människor som är de svagaste i samhället nekas detta skäms jag. Det gör för övrigt också Magdalena […]
 • Statsministerns frågestund 11 april, 2018
  Statsministerns frågestund 2017/18:20180412sf    … Varför ska inte vi, som redan är så drabbade, kunna räkna med att få personlig assistans? Skillnaden, herr talman, är rätt markant. Från och med 2015 har allt fler fått sina ansökningar avslagna. Det är i dag 1 200 färre barn och vuxna som har personlig assistans jämfört med 2015. Då blir […]
 • Protokoll 2017/18:95 Onsdagen den 11 april 11 april, 2018
  Protokoll 2017/18:95    … sviken av denna regering är det de funktionsnedsatta. Vi har kunnat se hur till exempel de som är i behov av personlig assistans, LSS, har blivit utsatta för regeringens korståg. Tusentals personer har fått se sin LSS bli indragen. Vi har sett regeringen göra om bilstödet för funktionsnedsatta. Och Liberalerna har förtjänstfullt […]
 • Protokoll 2017/18:96 Torsdagen den 12 april 11 april, 2018
  Protokoll 2017/18:96    … Rätten till personlig assistans Anf. 44  ANDERS W JONSSON CHerr talman Elvira är fyra år. Hon har en svår hjärnskada, hon är blind och hon har epilepsi. För att kunna sitta behöver hon en stödkorsett. Stå kan hon göra korta stunder med hjälp av ett ståskal. Elviras föräldrar har ansökt om att få […]
 • med anledning av prop. 2017/18:190 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning 10 april, 2018
  Motion 2017/18:4089  av Rossana Dinamarca m.fl. (V)   … en tid när t.ex. inte LSS fanns med insatser som assistans och ledsagning. Tyvärr vet vi dock att denna rättighetslag som har betytt så mycket för människor med funktionsnedsättning inte alltid fungerar i dag. Avslagen ökar och många har blivit av med sin assistans. Synskadade har oftast […]