Hitta & Jämför Assistansbolag
Län
Ort
ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishSwedish

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Protokoll 2017/18:89 Torsdagen den 22 mars 22 mars, 2018
  Protokoll 2017/18:89    … Det är de som lånar mer än de har råd med för att de ska ha någonstans att bo. Det är alla de vars vardag inte skulle fungera utan LSS-insatser som personlig assistans och som i dag förlorar sin assistans, eller som riskerar att göra det. Hur är detta möjligt när vi […]
 • Lagen om stöd och service 21 mars, 2018
  Interpellation 2017/18:445  Maj Karlsson (V)   … Det är med personlig assistans som tusentals personer kan arbeta, studera, vara politiskt aktiva, bilda och ta en jämställd del av ansvaret i sina familjer. De kan göra sådant som ses som självklarheter i ett liv i frihet, något som inte var verklighet innan den personliga assistansen blev verklighet. […]
 • Protokoll 2017/18:88 Onsdagen den 21 mars 21 mars, 2018
  Protokoll 2017/18:88    … ÖRNEBJÄR LHerr talman Liberalismen i Sverige har alltid uppmärksammat glömda grupper i samhället, från Bertil Ohlins det glömda Sverige på 1930-talet till Bengt Westerbergs LSS-reform och den senaste tidens arbete för en förbättrad och fördjupad integration. Det handlar om dem som lever under svåra förhållanden men får ingen eller mycket liten … Riksdagens snabbprotokoll […]
 • Fusk med assistansen 20 mars, 2018
  Svar på skriftlig fråga 2017/18:1031  Statsrådet Lena Hallengren (S)   … Åsebol M Fusk med assistans Ann-Britt Åsebol har frågat mig om vad jag avser vidta för åtgärder för att stävja fusket med assistansersättningen. Lagen om stöd och service LSS där personlig assistans ingår är en fundamental rättighetslagstiftning och den som har behov av assistans ska […]
 • Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet 19 mars, 2018
  Proposition 2017/18:159    … Denna lag träder i kraft den 2 januari 2019. 2.Äldre bestämmelser gäller i fråga om personlig assistans som har utförts före ikraftträdandet. 3.Trots vad som anges i 51 kap. 16 tredje stycket får assistans- ersättning för personlig assistans som har utförts efter ikraftträdandet betalas ut om assistansen har utförts av någon som […]
 • Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden 19 mars, 2018
  Proposition 2017/18:158    … enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. I propositionen föreslås även nya krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för att beviljas tillstånd att bedriva verksamhet enligt SoL och LSS samt godkännande för enskilda att som huvudmän bedriva verksamhet inom skolväsendet … Ökade tillståndskrav och särskilda regler för […]
 • Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2017 19 mars, 2018
  Proposition 2017/18:103    … 2017:15 livsvetenskap Utredningen nationell samordning för life science U 8 U 2015:08 lokal statlig service Servicekontorsutredningen Fi 2017:07 Fi 32 LSS LSS-utredningen S 2016:03 S 18 läkemedel Läkemedelsutredningen S 2016:07 S 22 län och landsting Indelningskommittén Fi 2015:09 Fi 6 lärosäten 317 Skr … Kommittéberättelse kommittéernas verksamhet under 2017 Regeringens skrivelse 2017/18:103 Kommittéberättelse […]
 • Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning 18 mars, 2018
  Proposition 2017/18:190    … funktionshindrade Allmänt Stöd och service som lämnas enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS utgör rättigheter för personer med om- fattande funktionsnedsättningar. LSS omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, betydande och bestående begåvningsmässigt f … Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning Regeringens proposition 2017/18:190 Reformerade stöd till […]
 • Fusk med assistansen 14 mars, 2018
  Skriftlig fråga 2017/18:1031  Ann-Britt Åsebol (M)   … har ökat. I Personlig assistans Analys av en kvasimarknad och dess brottslighet analyseras assistansmarknaden utifrån vad som driver tim- och kostnadsutvecklingen samt brottslighetens omfattning. Utredaren Stig Svensson har lett utredningen och uppskattar att det medvetna fuskets omfattning i personlig assistans minskat från en högre … Fråga 2017/18:1031 Fusk med assistansen […]
 • Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 14 mars, 2018
  sfs 1993:1993:387  t.o.m. SFS 2018:113   … om den funktionshindrade grundläggande behov . Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Personlig assistans för andra personliga behov avser även 1. tid under den […]
 • Flexibel rehabilitering 13 mars, 2018
  Statens offentliga utredning 2018:21    … och service till vissa funktionshindrade LSS Verksamhet enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som ingår i lagens personkrets. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. För att ha rätt till insatser enligt LSS måste personen tillhöra […]
 • Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2017 12 mars, 2018
  Proposition 2017/18:75    … 2017/18:1 utg.omr. 9 s. 132 redovisade regeringen att tillkännagivandet var slutbehandlat och anger följande. En person som beviljats insatsen personlig assistans enligt LSS eller statlig ersättning enligt socialförsäkringsbalken har valfrihet att välja anordnare. Det finns därmed redan valfrihet att välja utförare inom ramen för … Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2017 Regeringens […]
 • Protokoll 2017/18:76 Onsdagen den 28 februari 28 februari, 2018
  Protokoll 2017/18:76    … Applåder Överläggningen var härmed avslutad. Beslut fattades under 15.9  Vissa förslag om personlig assistans Vissa förslag om personlig assistans Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU17 Vissa förslag om personlig assistans prop. 2017/18:78 föredrogs. Anf. 29  ANN-BRITT ÅSEBOL MFru talman, åhörare och speciellt mitt … 1  Justering av protokoll Protokollet för den 7 februari justerades. 2  Avsägelse Talmannen […]
 • Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen - en utvärdering 27 februari, 2018
  Statens offentliga utredning 2018:14    … december 2019 ska en slutlig redovisning av uppdraget lämnas till regeringen. LSS-utredningen Den 26 maj 2016 beslutade regeringen att ge en utredare i uppdrag att göra en översyn av insatser enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och av assistansersätt- ningen dir. 2016:40Syftet med uppdraget är […]
 • Konsekvenser av nekad personlig assistans 20 februari, 2018
  Svar på skriftlig fråga 2017/18:760  Statsrådet Åsa Regnér (S)   … fått sin statliga assistans helt eller delvis indragen till följd av rättspraxis. Först och främst vill jag understryka att det är självklart för mig att barn som omfattas av LSS ska få de insatser de behöver för att kunna leva ett liv på jämlika villkor […]
 • Ja till ändrade regler för personlig assistans 15 februari, 2018
   2017/18:    Regeringen föreslår att reglerna för personlig assistans ändras. Bland annat ska den så kallade tvåårsomprövningen tas bort. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. M, SD, C, V, L och KD håller med om regeringens förslag men har också vissa ytterligare förslag. Regeringen föreslår att reglerna för personlig assistans ändras. Bland annat […]
 • Statsministerns frågestund 14 februari, 2018
  Statsministerns frågestund 2017/18:20180215sf    … regeringen gör. Vi tänker fortsätta att göra det. Här gäller det att se till att ha ordning på statens finanser och därmed få råd att satsa på välfärden, inklusive LSS och assistans.   STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statsministerns frågestund Fru talman! Jo, det är sant att beslut i domstol har spelat […]
 • Protokoll 2017/18:73 Torsdagen den 15 februari 14 februari, 2018
  Protokoll 2017/18:73    … regeringen gör. Vi tänker fortsätta att göra det. Här gäller det att se till att ha ordning på statens finanser och därmed få råd att satsa på välfärden, inklusive LSS och assistans. Anf. 41  MATTIAS KARLSSON SDStatsministerns frågestund Fru talman Jo, det är sant att beslut i domstol har spelat in. Men andra […]
 • Protokoll 2017/18:71 Tisdagen den 13 februari 13 februari, 2018
  Protokoll 2017/18:71    … Maria Stockhaus for efter, alltså att man trixar med systemet för att kunna ge mer på det ena hållet än på det andra, vilket är oacceptabelt. Angående friskolor, omsorg, LSS med mera Det ska vara höga kvalitetskrav med uppföljning av målen. Vi har kommuner som inte följer upp och inte har någon […]