Hitta & Jämför Assistansbolag
ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishSwedish

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Personlig assistans 11 februari, 2019
  Skriftlig fråga 2018/19:188  Lars Beckman (M)   … Fråga 2018/19:188 Personlig assistans av Lars Beckman M till Socialminister Lena Hallengren S Rätten att kunna bo och leva som andra är en viktig grundförutsättning i rättighetslagstiftningen LSS. Lokala medier i Gävleborg larmar nu om ännu en ung person som riskerar att få sin personliga assistans indragen. Konsekvensen […]
 • Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem 7 februari, 2019
  Departementsserien 2019:2    … Assistansersättning och personlig assistans enligt LSS Arbetsgruppens förslag Åldersgränserna för assistans- ersättning ska anpassas till och följa de föreslagna höjningarna av åldersgränserna för pensionssystemets grundskydd. Det innebär att åldersgränserna ska höjas från 65 till 66 år 2023 och från och med 2026 utgöras av riktåldern för pension. … ds 2019 2 Höjda åldersgränser […]
 • Protokoll 2018/19:46 Fredagen den 1 februari 31 januari, 2019
  Protokoll 2018/19:46    … Men jag vill säga till alla berörda som lyssnar på den här debatten att det finns en utmaning i LSS-frågan i sin helhet och när det gäller den personliga assistansen att se till att både barn och vuxna ska känna den trygghet som man har rätt att känna vid stora och omfattande […]
 • Tid för trygghet 31 januari, 2019
  Statens offentliga utredning 2019:5    … Inom vård och omsorg beskriver såväl Kommunal som Vårdföre- tagarna att omreglering av sysselsättningsgrad, när det förekommer, återfinns främst inom äldreomsorg, LSS-boende eller personlig assistans. Om en vårdtagares beviljade timmar skärs ner, om vård- tagaren flyttar eller avlider sänks ersättningen från kommunen i princip omedelbart. … sou 2019 5 Tid för […]
 • Partiledardebatt 30 januari, 2019
  Partiledardebatt 2018/19:20190130pd    … Det sker vissa förbättringar för dem som behöver assistans i det här avtalet. Det välkomnar jag, men jag tycker inte att det är tillräckligt. Jag tycker att man för gott ska kasta den gamla utredningen i papperskorgen, och jag tycker att man ska garantera en god assistans i hela landet genom att […]
 • Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 30 januari, 2019
  sfs 1993:1993:387  t.o.m. SFS 2018:1723   … Lag 2018:1155 . 24 § Den som har meddelats tillstånd enligt 23 § och som har anlitats för att utföra personlig assistans åt en enskild, är skyldig att tillhandahålla all den assistans för vilken den enskilde har beviljats ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 eller assistansersättning enligt 51 kap. […]
 • Protokoll 2018/19:44 Onsdagen den 30 januari 29 januari, 2019
  Protokoll 2018/19:44    … Det sker vissa förbättringar för dem som behöver assistans i det här avtalet. Det välkomnar jag, men jag tycker inte att det är tillräckligt. Jag tycker att man för gott ska kasta den gamla utredningen i papperskorgen, och jag tycker att man ska garantera en god assistans i hela landet genom att […]
 • Fusk inom personlig assistans 24 januari, 2019
  Svar på skriftlig fråga 2016/17:1804  Statsrådet Åsa Regnér (S)   … LSS-utredningen har tillsatts med uppdrag att göra en översyn av insatserna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och assistansersättningen S 2016:3Utgångspunkten för uppdraget är att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS och att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling […]
 • Andning och sondmatning som grundläggande behov 22 januari, 2019
  Interpellation 2018/19:3  Pia Steensland (KD)   … Nedskärningarna har lett till en akut situation där många personer som har haft assistans under flera år, ibland hela livet, har förlorat sin assistans helt eller fått kraftiga neddragningar på antalet beviljade timmar, trots att de har ett oförändrat omfattande behov av hjälp. Vi kristdemokrater har länge kämpat för […]
 • Översyn av insatser enligt LSS 31 december, 2018
  Statens offentliga utredning 2018:88    … Personlig assistans i LSS och/eller i socialförsäkringsbalken Personlig assistans är i dag en av insatserna enligt LSS. Utredningens förslag är att all assistans i fortsättningen ska beslutas och finansieras inom ramen för assistansersättningen. Den koppling till LSS som i dag finns genom den kommunalt beslutade assistansen kommer då 592 SOU […]
 • Protokoll 2018/19:35 Fredagen den 21 december 20 december, 2018
  Protokoll 2018/19:35    … Fru talman Jag vill också säga något om LSS. De senaste årens domar i Högsta förvaltningsdomstolen har lett till en praxis där många brukare har förlorat sin statliga assistansersättning. LSS behöver förtydligas så att personer verkligen får det stöd de har rätt till. Vi gick till val på att skjuta till 1 […]
 • Protokoll 2018/19:34 Torsdagen den 20 december 19 december, 2018
  Protokoll 2018/19:34    … I samband med att LSS-utredningen tillsattes sa ansvarigt statsråd Den tillsattes för att det inte går att se på när kostnaderna för personlig assistans ökar. Man hade alltså bara ett kostnadsfokus. Direktivet var också tydligt Lägg fram förslag för att minska kostnaderna för assistans Lägg därtill andra beslut som slagit mot dem […]
 • Protokoll 2018/19:33 Onsdagen den 19 december 18 december, 2018
  Protokoll 2018/19:33    … Mycket mer behöver dock göras inom LSS. Vi kristdemokrater kommer att fortsätta kämpa för att exempelvis höja schablonbeloppet och inte minst för att säkerställa rätten till assistans för barn under 16 år och utifrån det femte grundläggande behovet. Det går inte att sätta en prislapp på det mänskliga värdet av att värna […]
 • Prövning av förslag till statsminister 13 december, 2018
  kam-zz 2018/19:20181214zz    … I stället sker en första förstärkning av LSS. Vi kommer att få fler poliser på våra gator med högre löner, och försvaret kommer att få de resurser det behöver i en alltmer otrygg omvärld. Stefan Löfven och hans förslag till regeringsunderlag står oaktat de restriktioner som finns för en övergångsbudget för en […]
 • Protokoll 2018/19:29 Fredagen den 14 december 13 december, 2018
  Protokoll 2018/19:29    … I stället sker en första förstärkning av LSS. Vi kommer att få fler poliser på våra gator med högre löner, och försvaret kommer att få de resurser det behöver i en alltmer otrygg omvärld. Stefan Löfven och hans förslag till regeringsunderlag står oaktat de restriktioner som finns för en övergångsbudget för en […]
 • Protokoll 2018/19:27 Onsdagen den 12 december 11 december, 2018
  Protokoll 2018/19:27    … De senaste åren har präglats av att deviser som att vi ska motarbeta fusket i LSS blivit en förevändning för att dra in den personliga assistansen för tusentals människor. Vi har alla kunnat läsa och kanske träffa människor som uppenbarligen är i behov av samhällets stöd men inte får samhällets stöd. Liberalerna […]
 • Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk 10 december, 2018
  Statens offentliga utredning 2018:83    … Tre fjärdedelar medger att vuxna anhöriga och bekanta tolkar vid oplanerade besök, cirka var femte tillåter detta vid planerade besök.47 45Socialstyrelsen, 2018, Barn och andra anhöriga som översätter och medlar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, s. 7. 46Ibid, s. 32 f. och 36 f. 47Ibid, s. 25 f. 475 […]
 • Sverige ska hålla ihop – reformer för ökad tillväxt och ett återupprättat samhällskontrakt 30 november, 2018
  Motion 2018/19:2934  av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)   … LSS och personlig assistans Lagstiftningen gällande LSS ska utformas så att de människor som behöver samhällets stöd allra mest ska få det såsom personer med funktionshinder med rätt till personlig assistans. Andningsstöd och sondmatning är grundläggande behov. Det är politikens uppgift att säkerställa så […]
 • Centerpartiets budgetmotion 2019 29 november, 2018
  Motion 2018/19:2610  av Annie Lööf m.fl. (C)   … Personer med ett assistansbehov på över 20 timmar i veckan har rätt till statlig assistans, vilket gör att man kan välja mellan en mångfald av aktörer. De med ett mindre behov hänvisas till kommunal assistans, där valfriheten ofta är begränsad. För Centerpartiet är det självklart att alla […]