Hitta & Jämför Assistansbolag
ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishSwedish

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Översyn av yrket personlig assistent 22 september, 2018
  Kommittédirektiv 2018:72    … Personlig assistans enligt LSS och socialförsäkringsbalken. Personlig assistent är ett yrke med uppgift att tillgodose grundläggande och andra personliga behov hos den som har stora och varaktiga funktionshinder och är berättigad till personlig assistans enligt lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS eller … Översyn av yrket personlig assistent Innehåll […]
 • Rätten till assistans 11 september, 2018
  Svar på skriftlig fråga 2017/18:1639  Statsrådet Lena Hallengren (S)   … Rätten till assistans Statsrådet Lena Hallengren (S) S2018/ 04786/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1639 av Cecilie Tenfjord Toftby M Rätten till assistans Cecilie Tenfjord Toftby har frågat mig varför den samlade regeringen inte åtgärdat problemen inom … S2018/ 04786/FST Socialdepartementet […]
 • Rätten till assistans 4 september, 2018
  Skriftlig fråga 2017/18:1639  Cecilie Tenfjord-Toftby (M)   … Rätten till assistans Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Fråga 2017/18:1639 Rätten till assistans av Cecilie Tenfjord-Toftby M till Statsrådet Lena Hallengren S Assistansreformen LSS infördes av regeringen Bildt 1994 och är en viktig frihetsreform med syfte att hjälpa människor med funktionshinder och svåra sjukdomar till ett bättre … Fråga 2017/18:1639 Rätten […]
 • Myndighetsbedömningar av behovet av personlig assistans 15 augusti, 2018
  Svar på skriftlig fråga 2017/18:1598  Statsrådet Lena Hallengren (S)   … Myndighetsbedömningar av behovet av personlig assistans Statsrådet Lena Hallengren (S) S2018/ 04318 FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1598 av Bengt Eliasson L Myndighetsbedömningar av behovet av personlig assistans Bengt Eliasson har frågat mig vilka åtgärder … S2018/ 04318 FST Socialdepartementet […]
 • Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 7 augusti, 2018
  sfs 1993:1993:387  t.o.m. SFS 2018:1155   … om den funktionshindrade grundläggande behov . Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Personlig assistans för andra personliga behov avser även 1. tid under den […]
 • Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning 28 juni, 2018
  Statens offentliga utredning 2018:58    … funktionsnedsättning. Ledsagning som begrepp återfinns bl.a. i 9 lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS där det stadgas att ledsagarservice är en av flera insatser för personer i LSS s person- krets. Den enskilde ansöker om insatsen. Ingen avgift kan tas ut. Personer som beviljats bostad med […]
 • Protokoll 2017/18:134 Måndagen den 18 juni 18 juni, 2018
  Protokoll 2017/18:134    … om Försäkringskassan och beslutet från regeringen om LSS, lagen om särskilt stöd. Det handlar om en anmälan som gjordes till konstitutionsutskottet beroende på att regeringen i två budgetar fattade beslut om att man skulle se till att bryta utvecklingen mot högre kostnader för LSS. Detta är naturligtvis ett lite knepigt beslut det […]
 • Styra och leda med tillit - Forskning och praktik 14 juni, 2018
  Statens offentliga utredning 2018:38    … a integritet i socialtjänstens verksamheter är slutligen också att systematisera, underlätta och uppmuntra an- vändning av lex Sarah, en bestämmelse i lagen SoL och LSS om systematiskt kvalitetsarbete som reglerar vissa skyldigheter för anställda när det gäller missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten … sou 2018 38 Styra och […]
 • En lärande tillsyn - Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg 13 juni, 2018
  Statens offentliga utredning 2018:48    … funktionshindrade LSS i ett första steg skulle föras över till Socialstyrelsen och sammanföras med tillsynen över hälso- och sjukvård. I ett andra steg skulle tillsynsverksamheten brytas ut från Socialstyrelsen till en renodlad tillsynsmyndighet. Utredningen föreslog även att en definition av tillsyn skulle införas i SoL, LSS och LYHS som … En […]
 • Statsministerns frågestund 13 juni, 2018
  Statsministerns frågestund 2017/18:20180614sf    … arbete och ser till att de dessutom kan göra det till drägliga löner. (Applåder)   Herr talman och statsminister Stefan Löfven! Lagstiftningen om personlig assistans, LSS, är en välfärdlagstiftning, som ytterst handlar om att även den som har oturen att vara född med en funktionsnedsättning eller att få den genom en […]
 • Protokoll 2017/18:132 Torsdagen den 14 juni 13 juni, 2018
  Protokoll 2017/18:132    … göra det till drägliga löner. Applåder Assistanslagstiftningen Anf. 102  JONAS SJÖSTEDT VHerr talman och statsminister Stefan Löfven Lagstiftningen om personlig assistans, LSS, är en välfärdlagstiftning, som ytterst handlar om att även den som har oturen att vara född med en funktionsnedsättning eller att få den genom en olyckshändelse … 1  Justering av protokoll Protokollet […]
 • Protokoll 2017/18:131 Onsdagen den 13 juni 13 juni, 2018
  Protokoll 2017/18:131    … för barn. Det tycker vi är bra. Men vi har också varit oeniga med regeringen i mycket. Vi har varit och vi är oeniga när man inte låter den som behöver personlig assistans få det. Vi är oeniga när det gäller nedskärningarna i sjukförsäkringarna som låter sjuka människor svikas och nekas sjukpenning, […]
 • Partiledardebatt 12 juni, 2018
  Partiledardebatt 2017/18:20180613pd    … för barn. Det tycker vi är bra. Men vi har också varit oeniga med regeringen i mycket. Vi har varit och vi är oeniga när man inte låter den som behöver personlig assistans få det. Vi är oeniga när det gäller nedskärningarna i sjukförsäkringarna som låter sjuka människor svikas och nekas sjukpenning, […]
 • Protokoll 2017/18:130 Tisdagen den 12 juni 11 juni, 2018
  Protokoll 2017/18:130    … till exempel inte LSS fanns med insatser som assistans och ledsagning. Tyvärr vet vi att denna rättighetslag, som har betytt så mycket för människor med funktionsnedsättning, inte alltid fungerar i dag. Antalet avslag ökar, och många har blivit av med sin assistans. Synskadade har oftast ingen rätt till assistans. Insatsen ledsagning … 1  […]
 • Statliga skolmyndigheter - för elever och barn i en bättre skola 10 juni, 2018
  Statens offentliga utredning 2018:41    … avgiftsförordningen 1992:191 utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf. Myndigheten får ta ut avgifter 1.efter avtal med en kommun för assistans till elever i behov av särskilt stöd, 2.för att tillhandahålla läromedel och förteckningar, 3.för kost och inkvartering i samband med kurser och besök, och 4.från … sou […]
 • Regeringens ansvar för assistansersättningen 6 juni, 2018
  Svar på skriftlig fråga 2017/18:1364  Statsrådet Lena Hallengren (S)   … regeringen två propositioner till riksdagen som båda syftade till att undvika kraftiga svängningar i rätten till assistans och därmed skapa lugn och ro för assistansberättigade. I maj beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen som innebär att vi nu har tagit bort de krav på […]
 • Protokoll 2017/18:124 Fredagen den 1 juni 31 maj, 2018
  Protokoll 2017/18:124    … beredd att komma med ett tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om LSS för att säkerställa intentionen i lagstiftningen och korrigera för de domar som fallit sedan 2007. Svar på interpellationer Den 3 maj beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen. Vi har nu tagit bort de krav på besparingar som tidigare fanns […]
 • Protokoll 2017/18:123 Torsdagen den 31 maj 30 maj, 2018
  Protokoll 2017/18:123    … ansökan om assistans kommer Ebba inte att få rätt till den hjälp som hon har haft, eftersom rätten att få assistans för kommunikation som grundläggande behov har försämrats kraftigt. Jag skulle vilja att ansvarigt statsråd, Hallengren, bemöter den oro som många nu känner efter de besparingskrav som regeringen redan har ställt inom […]
 • Frågestund 30 maj, 2018
  Frågestund 2017/18:20180531fs    … innebär att inte kunna leva som andra. I dag får åtta av tio personer som ansöker om personlig assistans får avslag från Försäkringskassan, och ungefär 1 400 personer har förlorat rätten till personlig assistans. De som har förlorat sin assistans de senaste åren behöver verkligen få sina rättigheter tillbaka. Jag frågar å deras […]