Hitta & Jämför Assistansbolag
[gtranslate]

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Ökning av barnboende för barn med funktionsnedsättning 16 april, 2019
  Svar på skriftlig fråga 2018/19:507  Socialminister Lena Hallengren (S)   … Det bör även påpekas att andelen barn och unga i åldern 0 22 år i boenden enligt LSS minskat med 29 procent sedan 2007 och 97 procent av de som beviljas boende är i åldersintervallet 13 22 år. Flertalet av dessa ungdomar beviljas boende på […]
 • Årsredovisning för staten 2018 14 april, 2019
  Proposition 2018/19:101    … Anslaget 1:2 Utjämningsbidrag för LSS- kostnader används för att jämna ut kostnaderna mellan kommuner för verksamhet de utför enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. Bidraget finansieras med en utjämningsavgift för kom- muner, som redovisas på budgetens inkomstsida inkomsttitel 7121 Utjämningsavgift för LSS- kostnader136 S k r […]
 • Protokoll 2018/19:76 Onsdagen den 10 april 9 april, 2019
  Protokoll 2018/19:76    … Vi påbörjade arbetet med att återupprätta LSS, så att den som inte kan andas eller äta själv ska återfå rätten till assistans för dessa grundläggande behov. Nu ser vi att den lagstiftning som man föreslagit inte håller måttet och inte räcker. Här måste det ske ytterligare förändringar. Det måste förverkligas hela vägen. […]
 • 2019 års ekonomiska vårproposition 9 april, 2019
  Proposition 2018/19:100    … Alla som har rätt till stöd inom den personliga assistansen ska få det. Regeringen avser i ett första steg återkomma med en proposition med förslag som innebär att hjälp med andning och sond- matning ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans. Regeringen föreslår vidare att medel tillförs för […]
 • Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande 9 april, 2019
  Debatt med anledning av vårpropositionen 2018/19:20190410dv    … Vi påbörjade arbetet med att återupprätta LSS, så att den som inte kan andas eller äta själv ska återfå rätten till assistans för dessa grundläggande behov. Nu ser vi att den lagstiftning som man föreslagit inte håller måttet och inte räcker. Här måste det ske ytterligare förändringar. Det […]
 • Ökning av barnboende för barn med funktionsnedsättning 7 april, 2019
  Skriftlig fråga 2018/19:507  Pia Steensland (KD)   … Rapporter från bland annat Socialstyrelsen visade redan 2017 att personer med omfattande funktionsnedsättning inte får den hjälp de behöver och har rätt till enligt LSS. Vi kristdemokrater anser att denna utveckling är oacceptabel. Vi anser att nedskärningarna bryter såväl mot intentionen med LSS som mot FN s konvention […]
 • Protokoll 2018/19:69 Torsdagen den 28 mars 28 mars, 2019
  Protokoll 2018/19:69    … Låt mig också understryka att det inte är meningen att alla ska få en lika snål bedömning, utan det är viktigt att alla individer som har rätt till assistans verkligen också får den rätten beviljad och verkställd. Förstärkningar av LSS finns med i det januariavtal som har slutits mellan de fyra samarbetspartierna. […]
 • Protokoll 2018/19:68 Onsdagen den 27 mars 27 mars, 2019
  Protokoll 2018/19:68    … Partivis fördelning av rösterna För utskottet 93 S, 62 M, 29 C, 28 V, 17 L, 14 MP För res. 5:58 SD Avstod 1 M, 22 KD, 1 L Frånvarande 7 S, 7 M, 4 SD, 2 C, 1 L, 2 MP, 1 Punkt 7 Samhällsekonomiska konsekvenser av LSS 1. utskottet 2. […]
 • Frågestund 27 mars, 2019
  Frågestund 2018/19:20190328fs    … Låt mig också understryka att det inte är meningen att alla ska få en lika snål bedömning, utan det är viktigt att alla individer som har rätt till assistans verkligen också får den rätten beviljad och verkställd. Förstärkningar av LSS finns med i det januariavtal som har slutits mellan de fyra samarbetspartierna. […]
 • Protokoll 2018/19:67 Tisdagen den 26 mars 25 mars, 2019
  Protokoll 2018/19:67    … Frågan rör framför allt de förändringar inom assistansen som skedde efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2009. Promemorian om andning och sondmatning som remitterades den 21 februari svarar på det tillkännagivande som riksdagen lämnade till regeringen i december 2018. Förslaget i promemorian om att införa två nya grundläggande behov i LSS för […]
 • Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 22 mars, 2019
  sfs 1993:1993:387  t.o.m. SFS 2019:55   … Lag 2018:1155 . 24 § Den som har meddelats tillstånd enligt 23 § och som har anlitats för att utföra personlig assistans åt en enskild, är skyldig att tillhandahålla all den assistans för vilken den enskilde har beviljats ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 eller assistansersättning enligt 51 kap. […]
 • Grundläggande behov enligt LSS 19 mars, 2019
  Svar på skriftlig fråga 2018/19:358  Socialminister Lena Hallengren (S)   … S2019/ 01121/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:358 av Lars Beckman M Grundläggande behov enligt LSS Lars Beckman har frågat mig om vilka åtgärder jag kommer att vidta i närtid för att egenvård, exempelvis hantering av kateter, ska räknas som grundläggande behov i […]
 • Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2018 18 mars, 2019
  Proposition 2018/19:103    … Ju. 88.Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Del 1 2. S. 89.Tydligare ansvar och regler för läkemedel. S. 90.För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt. Förslag för en långsiktigt hållbar styrning inom området psykisk hälsa. S. 91.Rapporteringspliktiga arrangemang ett nytt regelverk på skatteområdet. … Kommittéberättelse kommittéernas verksamhet […]
 • Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018 18 mars, 2019
  Proposition 2018/19:75    … Rskr. 2017/18:164 Vissa förslag om personlig assistans Prop. 2017/18:78, bet. 2017/18:SoU17 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 1 mars 2018 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit SFS 113 och 122112 24. Rskr. 2017/18:176 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården Prop. 2017/18:40, bet. 2017/18:SoU18 Skrivelsen är inte slutbehandlad. … Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under […]
 • Protokoll 2018/19:65 Torsdagen den 14 mars 13 mars, 2019
  Protokoll 2018/19:65    … Även frågan om huvudmannaskapet för den personliga assistansen ska utredas. Jag avser att följa frågorna kring LSS och assistans väldigt noga, och jag kommer att driva på för att överenskommelsen ska genomföras. De personer som nu på grund av de senaste årens snäva tillämpning av LSS har nekats, förlorat eller fått kraftigt […]
 • Protokoll 2018/19:63 Tisdagen den 12 mars 12 mars, 2019
  Protokoll 2018/19:63    … I stället använde vi pengarna till att återställa LSS, så att de som behöver personlig assistans ska få det. Andningshjälp och sondmatning ska räknas som grundläggande behov. Fru talman Det är alltså viktigt att en regering prioriterar samhällets kärnverksamheter eller att man har någon idé om hur välfärden i Sverige ska utvecklas. […]
 • Protokoll 2018/19:61 Torsdagen den 7 mars 6 mars, 2019
  Protokoll 2018/19:61    … Rätten till personlig assistans Anf. 25  PIA STEENSLAND KDFru talman Den som har rätt till personlig assistans ska få det. Det sa statsministern när han läste upp regeringsförklaringen här i kammaren tidigare i år. Sedan hösten 2015 när de historiskt kraftiga nedskärningarna inom assistansen påbörjades av den S-MP-ledda regeringen har närmare 1 700 personer förlorat […]
 • Frågestund 6 mars, 2019
  Frågestund 2018/19:20190307fs    … Den som har rätt till personlig assistans ska få det. Det sa statsministern när han läste upp regeringsförklaringen här i kammaren tidigare i år. Sedan hösten 2015 när de historiskt kraftiga nedskärningarna inom assistansen påbörjades av den S-MP-ledda regeringen har närmare 1 700 personer förlorat sin rätt till assistans trots att de har haft […]
 • Utvecklingsledighet 28 februari, 2019
  Interpellation 2018/19:114  Lars Beckman (M)   … I stället använde vi pengarna till att återställa LSS, så att de som behöver personlig assistans ska få det. Andningshjälp och sondmatning ska räknas som grundläggande behov. Fru talman! Det är alltså viktigt att en regering prioriterar samhällets kärnverksamheter eller att man har någon idé om hur välfärden i […]