Hitta & Jämför Assistansbolag
ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishSwedish

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Ett tryggt och hållbart arbetsliv 13 november, 2018
  Motion 2018/19:383  av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)   … befinna sig på sin arbetsplats sovande för att om behov uppstår vara tillgänglig för verksamheten. Detta är vanligt förekommande bland arbetstagare som arbetar inom LSS-området, exempelvis på service- och gruppboenden eller som personliga assistenter. Den tid som arbetstagaren har jour ingår således inte i arbetstiden utan är […]
 • Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 13 november, 2018
  Framställning / redogörelse 2018/19:JO1    … Stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Förutsättningarna för omprövning och ändring av gynnande be- slut enligt LSS 589-2016 577 8 I N N E H Å L L Fråga om en socialnämnd haft rätt att till den enskildes nackdel ompröva och ändra ett tidigare beslut om insats enligt LSS […]
 • Beslut 13 november, 2018
  kam-vo 2018/19:Prövning av förslaget till statsminister    … den omsorg, den assistans och den trygghet de behöver. Listan är som sagt lång, men jag vill börja med att nämna att vårdköerna har fördubblats. Nära 120 000 svenskar har nu fått vänta olagligt länge på att få den vård de behöver. LSS har havererat. Till och med små […]
 • Protokoll 2018/19:16 Onsdagen den 14 november 13 november, 2018
  Protokoll 2018/19:16    … den omsorg, den assistans och den trygghet de behöver. Listan är som sagt lång, men jag vill börja med att nämna att vårdköerna har fördubblats. Nära 120 000 svenskar har nu fått vänta olagligt länge på att få den vård de behöver. LSS har havererat. Till och med små barn i behov av […]
 • Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 13 november, 2018
  sfs 1993:1993:387  t.o.m. SFS 2018:1155   … om den funktionshindrade grundläggande behov . Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Personlig assistans för andra personliga behov avser även 1. tid under den […]
 • Sjukvård och välfärdsfrågor 17 oktober, 2018
  Allmänpolitisk debatt 2018/19:20181018al1    … verkligen behöver. Här tänker jag inte minst på personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, personer i behov av samhället stöd och personer i behov av LSS-stöd. LSS är den största frihetsreformen som vi har gjort för funktionsnedsatta genom tiderna i vårt land och kanske till och med i världen. Men tyvärr […]
 • Protokoll 2018/19:9 Torsdagen den 18 oktober 17 oktober, 2018
  Protokoll 2018/19:9    … verkligen behöver. Här tänker jag inte minst på personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, personer i behov av samhällets stöd och personer i behov av LSS-stöd. LSS är den största frihetsreformen som vi har gjort för funktionsnedsatta genom tiderna i vårt land och kanske till och med i världen. Men tyvärr är […]
 • Lite mer lika 1 oktober, 2018
  Statens offentliga utredning 2018:74  Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting   … 000 kronor per invånare. LSS-utredningen S 2016:03 ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken SFB och delar av la- gen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade LSSI utredarens uppdrag ingår bland annat att se över vad det dubbla huvudmannaskapet för personlig assistans […]
 • Översyn av yrket personlig assistent 22 september, 2018
  Kommittédirektiv 2018:72    … Personlig assistans enligt LSS och socialförsäkringsbalken. Personlig assistent är ett yrke med uppgift att tillgodose grundläggande och andra personliga behov hos den som har stora och varaktiga funktionshinder och är berättigad till personlig assistans enligt lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS eller … Översyn av yrket personlig assistent Innehåll […]
 • Rätten till assistans 11 september, 2018
  Svar på skriftlig fråga 2017/18:1639  Statsrådet Lena Hallengren (S)   … Rätten till assistans Statsrådet Lena Hallengren (S) S2018/ 04786/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1639 av Cecilie Tenfjord Toftby M Rätten till assistans Cecilie Tenfjord Toftby har frågat mig varför den samlade regeringen inte åtgärdat problemen inom … S2018/ 04786/FST Socialdepartementet […]
 • Rätten till assistans 4 september, 2018
  Skriftlig fråga 2017/18:1639  Cecilie Tenfjord-Toftby (M)   … Rätten till assistans Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Fråga 2017/18:1639 Rätten till assistans av Cecilie Tenfjord-Toftby M till Statsrådet Lena Hallengren S Assistansreformen LSS infördes av regeringen Bildt 1994 och är en viktig frihetsreform med syfte att hjälpa människor med funktionshinder och svåra sjukdomar till ett bättre … Fråga 2017/18:1639 Rätten […]
 • Myndighetsbedömningar av behovet av personlig assistans 15 augusti, 2018
  Svar på skriftlig fråga 2017/18:1598  Statsrådet Lena Hallengren (S)   … Myndighetsbedömningar av behovet av personlig assistans Statsrådet Lena Hallengren (S) S2018/ 04318 FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1598 av Bengt Eliasson L Myndighetsbedömningar av behovet av personlig assistans Bengt Eliasson har frågat mig vilka åtgärder … S2018/ 04318 FST Socialdepartementet […]
 • Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning 28 juni, 2018
  Statens offentliga utredning 2018:58    … funktionsnedsättning. Ledsagning som begrepp återfinns bl.a. i 9 lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS där det stadgas att ledsagarservice är en av flera insatser för personer i LSS s person- krets. Den enskilde ansöker om insatsen. Ingen avgift kan tas ut. Personer som beviljats bostad med […]
 • Protokoll 2017/18:134 Måndagen den 18 juni 18 juni, 2018
  Protokoll 2017/18:134    … om Försäkringskassan och beslutet från regeringen om LSS, lagen om särskilt stöd. Det handlar om en anmälan som gjordes till konstitutionsutskottet beroende på att regeringen i två budgetar fattade beslut om att man skulle se till att bryta utvecklingen mot högre kostnader för LSS. Detta är naturligtvis ett lite knepigt beslut det […]
 • Styra och leda med tillit - Forskning och praktik 14 juni, 2018
  Statens offentliga utredning 2018:38    … a integritet i socialtjänstens verksamheter är slutligen också att systematisera, underlätta och uppmuntra an- vändning av lex Sarah, en bestämmelse i lagen SoL och LSS om systematiskt kvalitetsarbete som reglerar vissa skyldigheter för anställda när det gäller missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten … sou 2018 38 Styra och […]
 • En lärande tillsyn - Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg 13 juni, 2018
  Statens offentliga utredning 2018:48    … funktionshindrade LSS i ett första steg skulle föras över till Socialstyrelsen och sammanföras med tillsynen över hälso- och sjukvård. I ett andra steg skulle tillsynsverksamheten brytas ut från Socialstyrelsen till en renodlad tillsynsmyndighet. Utredningen föreslog även att en definition av tillsyn skulle införas i SoL, LSS och LYHS som … En […]
 • Protokoll 2017/18:131 Onsdagen den 13 juni 13 juni, 2018
  Protokoll 2017/18:131    … för barn. Det tycker vi är bra. Men vi har också varit oeniga med regeringen i mycket. Vi har varit och vi är oeniga när man inte låter den som behöver personlig assistans få det. Vi är oeniga när det gäller nedskärningarna i sjukförsäkringarna som låter sjuka människor svikas och nekas sjukpenning, […]
 • Statsministerns frågestund 13 juni, 2018
  Statsministerns frågestund 2017/18:20180614sf    … arbete och ser till att de dessutom kan göra det till drägliga löner. (Applåder)   Herr talman och statsminister Stefan Löfven! Lagstiftningen om personlig assistans, LSS, är en välfärdlagstiftning, som ytterst handlar om att även den som har oturen att vara född med en funktionsnedsättning eller att få den genom en […]
 • Protokoll 2017/18:132 Torsdagen den 14 juni 13 juni, 2018
  Protokoll 2017/18:132    … göra det till drägliga löner. Applåder Assistanslagstiftningen Anf. 102  JONAS SJÖSTEDT VHerr talman och statsminister Stefan Löfven Lagstiftningen om personlig assistans, LSS, är en välfärdlagstiftning, som ytterst handlar om att även den som har oturen att vara född med en funktionsnedsättning eller att få den genom en olyckshändelse … 1  Justering av protokoll Protokollet […]