Hitta & Jämför Assistansbolag
Län
Ort
ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishSwedish

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Öppen utfrågning om personlig assistans 30 januari, 2018
   2017/18:    … funkar riksdagen Webb-tv Lyssna Start Kalender Öppen utfrågning om personlig assistans 2018-01-30 Öppen utfrågning om personlig assistans 10.00 tisdag 30 januari 2018 Den 30 januari håller socialutskottet en öppen utfrågning om personlig assistans och effekterna av rättsutvecklingen. Tid: Klockan 10 - 13 Plats: Andrakammarsalen … Den 30 januari håller socialutskottet en öppen utfrågning […]
 • Öppen utfrågning om personlig assistans 14 december, 2017
  Öppen utfrågning 2017/18:    Den 30 januari håller socialutskottet en öppen utfrågning om personlig assistans och effekterna av rättsutvecklingen. Tid: Klockan 10 - 13Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv. Preliminärt program 10.00 – 10.05 Emma Henriksson, ordförande i socialutskottet 10.05 – 10.15 Socialdepartementet 10.15 – 10.25 Gunilla […]
 • Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen (S 2016:03) 14 december, 2017
  Kommittédirektiv 2017:120    … Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen (S 2016:03) Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen S 2016:03 Innehåll Ursprungligt uppdrag Utvidgning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 december 2017 Ursprungligt uppdrag Regeringen beslutade den 26 maj 2016 kommittédirektiv om en översyn av insatser enligt LSS och assistan … Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen (S 2016:03) Innehåll Ursprungligt uppdrag Utvidgning av uppdraget […]
 • Personlig assistans 13 december, 2017
  Skriftlig fråga 2017/18:479  Lars Beckman (M)   … Personlig assistans Lars Beckman (M) Fråga 2017/18:479 Personlig assistans av Lars Beckman M till Statsrådet Åsa Regnér S Möjligheten att få personlig assistans har begränsats efter två vägledande domar i Högsta förvaltningsdomstolen; det visar en analys som Socialstyrelsen har gjort Domarna har fått direkta konsekvenser … Fråga 2017/18:479 Personlig […]
 • Protokoll 2017/18:49 Onsdagen den 13 december 13 december, 2017
  Protokoll 2017/18:49    … avsluta med att påminna inte minst regeringspartierna om att det är här i riksdagen som vi har ansvaret och möjligheten att ändra lagar Det behövs för att återupprätta LSS Applåder Anf   94  ANNA-LENA SÖRENSON  S Fru talman! För oss socialdemokrater är det viktigt att Sverige ska hålla ihop och att vi ska framtidssäkra […]
 • Villkorade kommunala assistansbeslut 12 december, 2017
  Svar på skriftlig fråga 2017/18:423  Statsrådet Åsa Regnér (S)   … lämna assistansersättningen och att färre nybeviljas ersättning jämfört med för ett par år sedan Regeringen har också tillsatt den s k LSS-utredningen med uppgift att ta ett samlat grepp om både LSS och assistansersättningen Jag vill också peka på att regeringen kraftigt har stärkt kommunernas […]
 • Protokoll 2017/18:42 Måndagen den 4 december 3 december, 2017
  Protokoll 2017/18:42    … de har fått avslag på att använda de nya pengarna till när det gäller bildning för de här olika grupperna En tredje grupp är de personer som får sin personliga assistans indragen Många av dem är i utbildning och kan inte delta i undervisningen på olika sätt när deras assistenter inte längre […]
 • Protokoll 2017/18:40 Torsdagen den 30 november 29 november, 2017
  Protokoll 2017/18:40    … det gäller förslagspunkt 12 i betänkandet om möjligheten att välja utförare för personlig assistans tycker jag utskottet hamnat i ett lite tråkigt läge – i en sorts konflikt som tyvärr riskerar att förlöjliga politiken Regeringen har gett LSS-utredningen i uppdrag att titta på frågan och gör bedömningen att det därför inte längre […]
 • Ökade kostnader för LSS 28 november, 2017
  Svar på skriftlig fråga 2017/18:310  Statsrådet Åsa Regnér (S)   … sedan Regeringen har också tillsatt den s k LSS-utredningen med uppgift att ta ett samlat grepp om både LSS och assistansersättningen För att skapa förutsägbarhet för brukare och ge kommunerna bättre förutsättningar att ta ansvar för de medborgare som inte längre har rätt till assistans […]
 • Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor 27 november, 2017
  Statens offentliga utredning 2017:92    … sig själva/uttrycka sin identitet Målet med LSS Lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade är att personer som omfattas av LSS ska kunna leva “som andra” Dock påpekade representanterna för Funkis- projektet för utredningen saknas det ett förtydligande i LSS av vad ett ”liv som andra” kan innebära […]
 • Frågestund 23 november, 2017
  Frågestund 2017/18:20171123fs    … tvåårsomprövningarna för dem som har personlig assistans från staten. Det här har varit otroligt viktigt för dem som precis var i fas att få sina assistanstimmar indragna. En del hade redan fått besked om att det skulle ske. Men för alla dem som precis innan fick beslutet om att deras assistans blivit […]
 • Protokoll 2017/18:36 Torsdagen den 23 november 22 november, 2017
  Protokoll 2017/18:36    … och har tagit den till sig i sitt dagliga och vardagliga arbete Rätten till personlig assistans Anf   42  EMMA HENRIKSSON  KD Herr talman! Försäkringskassan har tillfälligt stoppat tvåårsomprövningarna för dem som har personlig assistans från staten Det här har varit otroligt viktigt för dem som precis var i fas att få sina …  […]
 • Ökade kostnader för LSS 21 november, 2017
  Skriftlig fråga 2017/18:310  Johanna Haraldsson (S)   … Ökade kostnader för LSS Johanna Haraldsson (S) Fråga 2017/18:310 Ökade kostnader för LSS av Johanna Haraldsson S till Statsrådet Åsa Regnér S Sedan tillämpningen av LSS-lagstiftningen förändrats i samband med Högsta förvaltningsdomstolens vägledande domar har kostnaderna för personlig assistans i hög grad flyttats från … Fråga 2017/18:310 Ökade kostnader […]
 • Protokoll 2017/18:34 Tisdagen den 21 november 21 november, 2017
  Protokoll 2017/18:34    … organisationer Jag har besökt LSS-boenden daglig verksamhet och personer som har personlig assistans till exempel i samband med att vi förberedde det sociala toppmötet som ägde rum i fredags Genom de här samtalen och på många andra vis vet jag hur viktig personlig assistans är för dem som har personlig assistans för […]
 • Protokoll 2017/18:35 Onsdagen den 22 november 21 november, 2017
  Protokoll 2017/18:35    … personliga assistans har blivit indragen Nu får familjen klara av detta Elvira föddes med en svår hjärnskada Hon kan inte göra någonting själv och är dessutom blind Hennes personliga assistans har blivit indragen Simon föddes också med en svår hjärnskada Han behöver hjälp med allting i sitt liv Hans personliga assistans har […]
 • Aktuell debatt om personlig assistans 20 november, 2017
  Aktuell debatt 2017/18:20171121ad    … organisationer. Jag har besökt LSS-boenden, daglig verksamhet och personer som har personlig assistans, till exempel i samband med att vi förberedde det sociala toppmötet, som ägde rum i fredags. Genom de här samtalen och på många andra vis vet jag hur viktig personlig assistans är för dem som har personlig assistans, […]
 • Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 13 november, 2017
  Framställning / redogörelse 2017/18:JO1    … 463 Stöd och service till vissa funktionshindrade LSS En kommunal nämnd har utan rättslig grund fattat beslut om att lägga ner utredningar om insatser enligt LSS i stället för att pröva en ansökan i sak 2130-2015 468 Kommunala … Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Redogörelse 2017/18:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse ISSN 0282-0560 Tryck: Elanders Sverige AB, […]
 • Protokoll 2017/18:30 Tisdagen den 14 november 13 november, 2017
  Protokoll 2017/18:30    … skrivelsen hade följande lydelse Begäran om aktuell debatt om personlig assistans Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till personlig assistans enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Med anledning av domen har Försäkringskassan i en skrivelse till regeringen …   1  Justering av protokoll Protokollet för […]
 • Protokoll 2017/18:29 Fredagen den 10 november 9 november, 2017
  Protokoll 2017/18:29    … här inte är rimligt Svar på interpellationer Jag är glad över att det finns många privata alternativ i verksamheter som jag är ansvarig för Exempelvis LSS personlig assistans är till två tredjedelar privatiserat Vi vet också att det där finns stora problem med att medlen används till andra saker än till brukarnas […]