Kostnadsfri LSS rådgivning

Assistansbranschen särskilt utsatt för kriminella aktörer

Assistansbranschen särskilt utsatt för kriminella aktörer

Sedan jakten intensifierades på kriminella och oseriösa aktörer år 2016 har myndigheterna stoppat utbetalningar till 46 olika assistansbolag. Dokument, domar och vittnesmål har tillsammans utgjort olika anledningar till varför utbetalningar har stoppats. Systematiska skenanställningar, assistans som inte utförs, utnyttjande av arbetskraft eller att personerna bakom bolaget inte anses vara lämpliga är några av anledningarna.

Under 2020 krävde Försäkringskassan tillbaka över 460 miljoner kronor i utbetald assistansersättning, en ökning från 133 miljoner kronor året innan. Polisanmälningar gällande missbruk av assistansersättning räknades upp till 258 stycken år 2020. Ett av fallen avgjordes förra året när en kvinna dömdes för grovt dataintrång. Kvinnan som då jobbade på Försäkringskassan blev erbjuden en chefstjänst i ett assistansbolag där hon lämnade över listor med sekretesskyddad information om personer med funktionsnedsättning.

I år vill regeringen satsa närmare 200 miljoner kronor för att stoppa felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet.

Maria Persdotter, förbundsordförande på RBU, tycker det är tråkigt att debatten domineras av att det skulle vara ett omfattande fusk i assistansen, inget tyder på det säger hon. Istället vill hon att man skiftar fokus till det stora problemet, att både barn och vuxna med väldigt omfattande funktionsnedsättningar inte får den assistans som dom faktiskt behöver.

Författare: Andreas Svensson

Andreas Svensson
Författare: Andreas Svensson