Rekordstor höjning av ersättning för personlig assistans - LSS Assistansen

Rekordstor höjning av ersättning för personlig assistans

I regeringens budgetproposition för 2021 föreslås det nu att timschablonen för assistansersättningen ska höjas med hela 3,5 procent. Detta tål att jämföras med höjningen på 1,5 procent som skett mellan åren 2018 och 2020.

Regeringen fastställer timschablonen varje år, vilket används som grund när ersättningen för personlig assistans ska beräknas. I och med höjningen på 3,5 procent föreslås den därmed beräknas till 315 kronor per timme för år 2021. Den enskilde får själv bestämma hur assistansersättningen ska fördelas mellan lön eller kostnader för exempelvis arbetsmiljö och kompetensutveckling. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Centerpartiet och Liberalerna.

Inte nog med det så kommer det påbörjade arbetet att fortsätta genom ökning av kvalitét och rättsäkerheten i handläggningen, samt förbättra de långa handläggningstiderna inom omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Regeringen föreslår att Försäkringskassan tillskjuts 120 miljoner kronor 2021, 100 miljoner kronor 2022 och 80 miljoner kronor 2023.

Författare: Andreas Svensson

Andreas Svensson
Författare: Andreas Svensson