Hitta & Jämför Assistansbolag
ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishSwedish

Assistans för dig söker jurist som brinner för humanjuridik

Assistans för dig är landets största familjeföretag för människor som behöver personlig assistans. Vår ambition är att erbjuda våra kunder den absolut bästa personliga assistansen! Det bygger på ett stort engagemang hos våra medarbetare, att vi är lyhörda för våra kunders behov och alltid ger ett personligt bemötande. Det bygger också på en bred kunskap

Mölndal granskas efter flera dödsfall

Det är på mindre än ett år som tre personer med olika former av stöd inom Mölndals stads vård- och omsorgsverksamhet har avlidit. Enligt kommunens egna utredningar har det i samband med samtliga dödsfall funnits brister i verksamheten. 

Institutionen för vård och omsorg, IVO, har därför tagit beslut om att granska stadens Vård-

Mikael Bengtsson: Ett värdigt liv måste få kosta

Detta är en ledartext. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Ledare. Bortom regler och läckande utredningsförslag finns en helt annan diskussion som ofta kommer bort bland siffror, lagtexter och teknikaliteter. Politik handlar om att fördela pengar, att väga olika behov mot varandra och inte

Ambea köper Aleris nordiska verksamhet

– Genom förvärvet av Aleris skapar vi det största omsorgsbolaget i Norden. Tillsammans blir vi en värdegrundstyrd och kvalitetsledande aktör med målsättningen att leverera den bästa livskvaliteten för varje enskild omsorgstagare, säger Ambeas vd Fredrik Gren, i en kommentar till affären.

Köpeskillingen ligger på 2,6 miljarder svenska kronor och ska finansieras genom befintliga krediter och

Aleris avyttrar sin omsorgsverksamhet och blir ett renodlat sjukvårdsbolag

Det har i dag träffats ett avtal som innebär att Aleris avyttrar sin omsorgsverksamhet till Ambea och därmed fokuserar helt på sjukvård. Avyttringen gäller totalt 305 verksamheter med närmare 6000 anställda i Sverige, Norge och Danmark.

– Aleris blir nu ett renodlat sjukvårdsföretag. Detta ger förutsättningar för fortsatt specialisering och decentralisering i våra skandinaviska sjukvårdsverksamheter.

Ur­holka inte LSS mer | Laholms Tidning

Rege­ringens be­spa­rings­di­rek­tiv till För­säk­rings­kas­san har lett till att funk­tions­hind­rades rätt till in­satser en­ligt LSS ur­holkats all­var­ligt. Frå­gan blev stor i val­rö­rel­sen och rege­ringen backade – i ord.
En ut­red­ning hade till­satts med di­rek­tiv att se över LSS med in­rikt­ning att spara pengar. När de­batten blev het och valet närmade sig tog den nya mi­nis­tern med

Domen: Eija har rätt till personlig assistans

Familjen har fått två avslag från Socialkontoret i Danderyd.

Danderyds kommun ansåg att Eija Winblad von Walter inte behövde någon assistans alls. Familjen överklagade – och fick rätt.

Mitt i skrev berättade igår att familjen Isaksson Winblad von Walter 

Fullständigt haveri i LSS-utredningen

”Fullständigt haveri i LSS-utredningen”

Om förslagen från den pågående LSS-utredningen blir verklighet innebär det slutet för personlig assistans. Listan på föreslagna försämringar är så mycket längre än vi någonsin kunnat föreställa oss. Det står klart att utredningen har havererat, skriver företrädare för funktionshinderrörelsen.

Den 30 april presenterade ansvarig minister Lena Hallengren regeringens nya direktiv till

Personlig assistent tvingades köpa knark med brukare

En personlig assistent i Stockholm tvingades följa med sin brukare för att köpa knark.

Assistansbolaget ansåg att det var en del av arbetsuppgifterna att följa med.

– Man ska absolut inte behöva göra något som är farligt eller förbjudet. Jag finner inte ord för det här, säger Margaretha Johansson, ombudsman på Kommunal.

Det var i

Funktionsrätt Sverige i ett första möte med Lena Hallengren

Vid ett första möte träffar Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius idag barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren och regeringens funktionshinderdelegation. “Under mötet vill vi framförallt lyfta den akuta situationen när det gäller LSS och även passa på och presentera våra frågor inför höstens val”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Försäkringskassans allt mer restriktiva

Livihop köper Trea Assistans

Köpeskillingen uppgår till 22,0 miljoner kronor, varav 11 miljoner kontant och 11 miljoner i nyemitterade aktier i Livihop. Utöver köpeskillingen kommer en tilläggsköpeskilling för åren 2018, 2019 och 2020 att utgå, som beräknas till cirka 11 miljoner kronor.

De nya aktierna, 759.144 stycken, har emitterats till kurs på 14:49 kronor per aktie. Tecknarna i emissionen

Föräldrar andas ut efter dagens dom i Högsta förvaltningsdomstolen – P4 Stockholm

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att sondmatning ska räknas som ett grundläggande behov och ge rätt till personlig assistans. Ett glädjebesked för många familjer.

Dagens dom gäller en 9-årig flicka i Göteborg men domslutet är prejudicerande och därmed viktigt för många svårt sjuka barn runtom i landet.

Ulrik von Essen är domare i Högsta förvaltningsdomstolen och

Kränker Sverige rätten till ett självständigt liv?

Rätten till ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning står i fokus för den internationella konferens som arrangeras i Sundbyberg den 17 april. Lever Sverige upp till sina internationella åtaganden? Eller har omfattande försämringar i LSS och personlig assistans lett till att Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna? 

Konferensen “Kränker Sverige

Livihops vd lämnar posten

“Mot bakgrund av Carl Auers kvaliteter har styrelsen valt att tillgodose Carls önskan om att få en flexiblare roll för att kunna nå målet om 1 miljard i omsättning innan 2020 års slut. Carl kommer fortsättningsvis arbeta med nykundsanskaffning, marknadsföring och förvärv samt vara ett bollplank till vd och styrelse”, uppges det i pressmeddelandet.

Carl

En resa bakåt i tiden – Blekinge Läns Tidning

 

Foto: Gorm Kallestad

Regeringens neddragningar av assistans till personer med funktionsnedsättning är en resa bakåt till en tid då de placerades på institutioner.

Nu precis som då är de inte värda något i statens ögon, men idag hamnar både den som har en funktionsnedsättning och hens närstående utanför samhället. Det ansvar som staten tidigare

Sökte mer hjälp men fick mindre

Försäkringskassan drog ner på hjärnskadade Cimons assistans: ’Vi vågar inte ansöka igen’

När de ansökte om mer personlig assistans till svårt hjärnskadade Cimon, 5, så gjorde Försäkringskassan tvärtom – och minskade antalet timmar.

De fick slåss i domstol för hans rätt.

– Det är väldigt tungt med Cimon, men vi vågar inte ansöka igen, eftersom