Hitta & Jämför Assistansbolag

Finns det skillnad i privat & kommunal assistans? - LSS Assistansen

Finns det skillnad i privat & kommunal assistans? - LSS Assistansen

Privat eller kommunal assistans

Du bestämmer själv vem som ska anordna assistansen till dig. Det kan vara ett privat företag, kommunen eller ett kooperativ.

Vad är det för skillnad mellan privat & kommunal assistans?

Både privat och kommunal vårdgivare måste följa motsvarande regelsystem och hålla samma kvalitet så som LSS och LASS definierar det. Både en kommunal vårdgivare och en privat granskas och finansieras av antingen kommun eller försäkringskassa.

Det som skiljer dem åt är att du som anhörig i hushållsgemenskap oftast inte har rätt till OB-ersättning vid kvälls- och helgarbete via kommunen, men via ett privat bolag har du det alltid. En annan skillnad är att via kommunen har du mindre möjlighet att påverka vem som ska anställas som din personliga assistent.

Kostnadsfri hjälp vid val av assistansbolag

Få mer information via mail eller telefon

Icke bindande

Kostnadsfritt

Tjänsten är gratis och du binder dig inte till någonting.

Att jobba som personlig assistent

Synonymer till skillnad

  • olikhet, skiljaktighet, divergens, distinktion, åtskillnad, särskillnad, avvikelse