Hitta & Jämför Assistansbolag
Län
Ort
ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishSwedish
Funktionsrätt

Hitta & Jämför Lss organisationer

 • KFO Personlig Assistans

  Telefon: 08-702 54 10

  Genom branschorganisationen KFO Personlig Assistans har medlemmarna en gemensam företrädare för idédriven och idéburen assistans. Avtalsområdet personlig assistans består av drygt 500 medlemmar med 33.500 anställda. Bland medlemmarna finns brukarkooperativ i ideella eller ekonomiska föreningar, ägarledda företag och egna arbetsgivare. Gemensamt är att de är tydligt idédrivna och att de ofta har egna erfarenheter av funktionsvariationer och personlig assistans. Etiska Läs mer

 • Funktionsrätt

  Telefon: 08-546 404 00

  Funktionsrätt Sveriges vision Är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor. Samlad kraft Vi, Funktionsrätt Sverige, är ett stort antal funktionsrättsförbund som slutit oss samman Läs mer

 • Regeringskansliet

  Telefon: 08-405 10 00

  Kommun och stat delar ansvaret för personlig assistans Regeringen har inte gjort några förändringar i rätten till assistans eller genomfört några neddragningar. Under de senaste åren har det kommit vägledande domar från rättsväsendet som Försäkringskassan är skyldig att följa och som har förändrat hur lagstiftningen i vissa frågor tolkas och tillämpas. Hur domstolar, Försäkringskassa och andra myndigheter tolkar lagen och Läs mer

 • IVO

  Telefon: 010-788 50 00

  Personlig assistans Insatsen personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov. Under Allmänt om tillstånd enligt SoL och LSS hittar du generell information om Tillståndsprövning, Handläggning samt Föreståndare/ verksamhetsansvarig. Ansöka om tillstånd En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Det finns länk Läs mer

 • ReclaimLSS

  Varför ReclaimLSS? LSS skrevs 1992/93 0ch infördes 1994. Lagen är avsedd att ge personer med omfattande funktionsnedsättningar specifika rättigheter som skall ge dem möjlighet till att leva som andra, med goda levnadsvillkor, trots sina funktionshinder. Med begreppet leva som andra menar man att LSS har som syfte att kompensera för funktionsnedsättningen, i förhållande till andra personer utan funktionsnedsättning. Goda levnadsvillkor är Läs mer

 • Svenska CP-föreningen

  Telefon: 0733-567631

  Om föreningen Svenska CP-föreningen som bildades i maj 2012 är en helt internetbaserad påverkansförening och består av en styrelse, en arbetsgrupp och flera grupper på Facebook. Vi kommer aktivt arbeta för att öka kunskapen om cerebral pares i samhället och våra ledord är kunskap, rättvisa och gemenskap! Här kan ni läsa Nyheter från Svenska CP-föreningen

 • Förbundet Unga Rörelsehindrade

  Tycker du också att trösklar och fördomarna tar för stor plats? I ditt liv, i en kompis vardag eller i samhället? Engagera dig då hos Unga Rörelsehindrade. Vi sänker trösklar Vilka är Unga Rörelsehindrade? Unga Rörelsehindrade är Sveriges viktigaste förbund för barn och unga (0 – 32 år) med nedsatt rörelseförmåga. Vi arbetar för att stärka barn och ungas rättigheter Läs mer

 • Assistanskoll

  Telefon: 08-506 22 179

  Vad innebär personlig assistans? Syftet är att du som har en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personliga assistenter som är med dig under delar av dagen eller hela dygnet. Assistenterna hjälper dig dels med grundläggande behov som att tvätta och klä dig, äta och kommunicera, dels med andra personliga behov vilket Läs mer

 • Brukarkoll

  Brukarkoll startades av en grupp brukare i början av 2016 I samverkan med ett antal olika skribenter, jurister, beslutsfattare och andra viktiga personer runtom i Sverige som bevakar allt inom LSS och assistansreformen, vi har som målsättning att bli en av Sveriges mest intressanta webbsida inom Personlig Assistans.

 • Intressegruppen För Assistansberättigade

  Vad är IfA? IfA är en förening för personer med behov av personlig assistans. IfA bildades i mars 1994, samma år som den personliga assistansen kom. IfA har idag ca 800 medlemmar. IfAs ändamål är bl.a. att arbeta för och utveckla rättigheten till personlig assistans för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar intressepolitiskt och ger stöd till enskilda assistansanvändare. Fullvärdig medlem Läs mer