Hitta & Jämför Assistansbolag
ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishSwedish
Vårdforetagarna

Hitta & Jämför Lss organisationer

 • Makt i Media

  Makt i Media är en mediesajt som drivs av personer med funktionsnedsättningar och syftar till allas möjligheter att vara producenter och delaktiga i digitala medier. Mellan 2013-2016 bedrevs Makt i Media som ett projekt från Arvsfonden.   Makt i Media fick intervjua Löfven till slut Efter ett års tjatande och jagande fick Makt i Media till slut träffa statsministern. Reporter Läs mer

 • Svenska Epilepsiförbundet

  Telefon: 08-669 41 06

  Om oss Vi bryr oss om och driver frågor som rör personer med epilepsi och deras anhöriga ​Vi verkar för ökad livskvalitet inom vardagens alla områden och det gör vi genom att informera om epilepsi och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till specialist i neurologi, behov av allomfattande rehabilitering till att Läs mer

 • Reumatikerförbundet

  Telefon: 08-505 805 00

  Vår vision: Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet har arbetat för att de med reumatiska sjukdomar får ett bra och aktivt liv och stött forskning för att finna lösningen på reumatismens gåta sedan 1945. Vi har kunskap som ingen annan om hur det är att leva med en reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen. Läs mer

 • Afasiförbundet

  Afasiförbundet Afasiförbundet i Sverige, Afasiförbundet, organiserar barn, unga och vuxna med afasi och språkstörning samt anhöriga. Vi är en demokratisk organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vår utgångspunkt är FN:s deklaration om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde. Medlemmar och föreningar Vi har cirka 3400 medlemmar, 44 lokala afasiföreningar och 21 läns-/regionsföreningar. Högsta beslutande organ i Afasiförbundet Läs mer

 • Synskadades Riksförbund

  Telefon: 08-39 90 00

  Om oss Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation av synskadade. Vi arbetar i tre plan, i lokalföreningar, i distrikt och som riksförbund. Synskadades Riksförbund bedriver ett aktivt internationellt samarbete i Norden, Europa och globalt. Synskadade och föräldrar till synskadade barn är röstberättigade medlemmar och fattar besluten inom organisationen. Vi välkomnar också stödjande medlemmar i vår verksamhet. Synskadades Riksförbund ger ut Läs mer

 • RSMH

  Välkommen till RSMH! Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, stödjer och organiserar människor med psykisk ohälsa. Vi är en ideell organisation och våra medlemmar har egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa, är anhöriga och andra som vill stödja vårt arbete. RSMH har cirka 8 000 medlemmar, är religiöst och partipolitiskt obundna och öppet för alla. RSMH har ungefär 130 lokalföreningar Läs mer

 • Riksförbundet Attention

  Telefon: 08-120 488 00

  Vi företräder våra medlemmar Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. Vi arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning. I vårt intressepolitiska Läs mer

 • Hjärnskadeförbundet

  Telefon: 08-447 45 30

  Om Hjärnkraft Hjärnkraft arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med förvärvade hjärnskador och deras närstående. Den som har en hjärnskada kan förbättras, kanske hela livet. Men det krävs en långsiktig och effektiv rehabilitering för att detta ska vara möjligt. Till detta krävs resurser! Därför uppvaktar vi beslutsfattare och politiker, besvarar remisser, driver kampanjer och projekt, ger ut rapporter och Läs mer

 • Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

  Telefon: 08-685 80 00

  DHR arbetar för principen om alla människors lika värde Vår utgångspunkt för det rättighetspolitiska arbetet är Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten som rör människor med nedsatt rörelseförmåga kan vi förändra samhället. Vi kallar det rättighetspolitik. Funktionshinderpolitik genomsyrar hela samhället Funktionshinderpolitik är inget särintresse utan totalt avgörande för genomslaget inom Läs mer

 • Neuroförbundet

  Om Neuroförbundet Sveriges första intresseorganisationen specialiserad på neurologi. – Vi ska tillgodose och företräda våra medlemmars intressen i allt vi gör. – Vi ska genom insamling till Neurofonden bidra till forskning inom neurologi. – Vi ska kämpa för ett samhälle där alla med neurologiska diagnoser ska ha samma möjligheter som andra. Neuroförbundets organisation Neuroförbundet är en ideell sammanslutning och partipolitiskt Läs mer

 • Lika Unika, Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

  Telefon: 070-768 27 86

  Om Lika Unika – vi verkar för ett mer tillgängligt Sverige Sverige är inte tillgängligt för alla – det vill Lika Unika ändra på. Lika Unika vill att alla ska kunna vara delaktiga i samhället på samma villkor som alla andra. Det ska ske utifrån ens egna förutsättningar och oavsett kön, ålder, om man har en funktionsnedsättning eller inte. Vi Läs mer

 • KFO Personlig Assistans

  Telefon: 08-702 54 10

  Genom branschorganisationen KFO Personlig Assistans har medlemmarna en gemensam företrädare för idédriven och idéburen assistans. Avtalsområdet personlig assistans består av drygt 500 medlemmar med 33.500 anställda. Bland medlemmarna finns brukarkooperativ i ideella eller ekonomiska föreningar, ägarledda företag och egna arbetsgivare. Gemensamt är att de är tydligt idédrivna och att de ofta har egna erfarenheter av funktionsvariationer och personlig assistans. Etiska Läs mer

 • Funktionsrätt

  Telefon: 08-546 404 00

  Funktionsrätt Sveriges vision Är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor. Samlad kraft Vi, Funktionsrätt Sverige, är ett stort antal funktionsrättsförbund som slutit oss samman Läs mer

 • Regeringskansliet

  Telefon: 08-405 10 00

  Kommun och stat delar ansvaret för personlig assistans Regeringen har inte gjort några förändringar i rätten till assistans eller genomfört några neddragningar. Under de senaste åren har det kommit vägledande domar från rättsväsendet som Försäkringskassan är skyldig att följa och som har förändrat hur lagstiftningen i vissa frågor tolkas och tillämpas. Hur domstolar, Försäkringskassa och andra myndigheter tolkar lagen och Läs mer

 • IVO

  Telefon: 010-788 50 00

  Personlig assistans Insatsen personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov. Under Allmänt om tillstånd enligt SoL och LSS hittar du generell information om Tillståndsprövning, Handläggning samt Föreståndare/ verksamhetsansvarig. Ansöka om tillstånd En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Det finns länk Läs mer

 • ReclaimLSS

  Varför ReclaimLSS? LSS skrevs 1992/93 0ch infördes 1994. Lagen är avsedd att ge personer med omfattande funktionsnedsättningar specifika rättigheter som skall ge dem möjlighet till att leva som andra, med goda levnadsvillkor, trots sina funktionshinder. Med begreppet leva som andra menar man att LSS har som syfte att kompensera för funktionsnedsättningen, i förhållande till andra personer utan funktionsnedsättning. Goda levnadsvillkor är Läs mer

 • Svenska CP-föreningen

  Telefon: 0733-567631

  Om föreningen Svenska CP-föreningen som bildades i maj 2012 är en helt internetbaserad påverkansförening och består av en styrelse, en arbetsgrupp och flera grupper på Facebook. Vi kommer aktivt arbeta för att öka kunskapen om cerebral pares i samhället och våra ledord är kunskap, rättvisa och gemenskap! Här kan ni läsa Nyheter från Svenska CP-föreningen

 • Förbundet Unga Rörelsehindrade

  Tycker du också att trösklar och fördomarna tar för stor plats? I ditt liv, i en kompis vardag eller i samhället? Engagera dig då hos Unga Rörelsehindrade. Vi sänker trösklar Vilka är Unga Rörelsehindrade? Unga Rörelsehindrade är Sveriges viktigaste förbund för barn och unga (0 – 32 år) med nedsatt rörelseförmåga. Vi arbetar för att stärka barn och ungas rättigheter Läs mer

 • Assistanskoll

  Telefon: 08-506 22 179

  Vad innebär personlig assistans? Syftet är att du som har en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personliga assistenter som är med dig under delar av dagen eller hela dygnet. Assistenterna hjälper dig dels med grundläggande behov som att tvätta och klä dig, äta och kommunicera, dels med andra personliga behov vilket Läs mer

Visar Lss organisationer 1-20 av 22