Hitta & Jämför Assistansbolag
[gtranslate]

Reclaim LSS

RSS reclaimLSS

 • Plånboken styr mänskliga rättigheter 28 mars, 2019
  Nu är det bråttom att rädda LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. All personlig assistans behöver förstatligas. Försämringar inom assistans och övriga insatser i LSS går …
  Gästskribent
 • Gott föredöme LSS 24 mars, 2019
  Jag brukar regelbundet fråga efter goda föredömen här på sajten. Det kommer inga mängder precis! Äntligen kom dock något positivt från en kommun avseende politiska beslut om LSS! Från en …
  Harald
 • Merkostnadsersättning 21 mars, 2019
  Merkostnadsersättning för vuxna Du kan få merkostnadsersättning om du har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst ett år.• har av Försäkringskassan godtagna merkostnader som är minst 11 625 …
  Redaktör
 • Alla landsting blir regioner 21 mars, 2019
  I denna sajts FAQ har vi tidigare använt Landsting när ansvaret varit där. Nu pågår en reform där landsting blir region Tanken från början var att det skulle bli färre …
  Redaktör
 • Vad är SIP? 21 mars, 2019
  SIP står för samordnad individuell plan. Det brukar den plan kallas som det finns särskilda bestämmelser om i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL och 16 kap. 4 § …
  Redaktör
 • Stimulansmedel från staten till extra habiliteringsersättning år 2019 20 mars, 2019
  Förra året var det första av 3 år där staten avsatt extra pengar i budgeten, 350 miljoner, för stimulera kommunerna att införa eller höja den låga ersättning som arbetstagare får …
  Harald
 • LSS BEHÖVER RÄTTSHJÄLP 17 mars, 2019
  När Försäkringskassan och våra beslutsfattare i kommunerna inte vill förstå LSS som den rättighetslag den är och våra ansvariga politiker verkar fullständigt ointresserade av detta faktum, samt den myndighet Förvaltningsrätten …
  Harald
 • Är okunskap hela sanningen? 11 mars, 2019
  Ofta används okunskap som ursäkt eller förklaring till att LSS-gruppen inte får det stöd lagen faktiskt erbjuder och utlovar. Även av oss i FUB. Men jag är rädd för att …
  Harald