Hitta & Jämför Assistansbolag

Reclaim LSS

reclaimLSS

RSS reclaimLSS

 • Kommunarrest 29 mars, 2020
  Nu får fler känna av att man på grund av myndighetsbeslut blir inlåst i sin kommun, något som LSS-gruppen har drabbats av i många år när stora besparingar har …
  Harald
 • Vad är kompetens inom LSS-verksamheterna? 8 mars, 2020
  Synen på LSS-stödet som en underdisciplin till sjukvården/psykiatrin/äldreomsorgen är av gammalt datum. På vårdhemstiden organiserades stödet enligt sjukvård/psykiatri-modell med avdelningar, läkarronder, strikt journalföring, en väldig massa listor (avföring, menstruation …
  Gästskribent
 • Nej till underskötersketitel inom LSS! 2 mars, 2020
  ”Tänk va bra om vi kan få en enhetlig yrkestitel för alla i sjukvården, äldreomsorgen och LSS-verksamheterna!” ”Ja, då kan vi skapa en gemensam utbildning för alla!!” ”Och kommunerna och …
  Gästskribent
 • Lite upplysande LSS – statistik igen 27 februari, 2020
  Jag har vid ett otal tillfällen försökt upplysa om att personlig assistans från Försäkringskassan, dvs. assistansersättning, inte är synonymt med LSS. Utan att det verkar ha trängt igenom till våra …
  Harald
 • Fångad i fattigdom 19 februari, 2020
  Från förord till rapporten Fångad i fattigdom Olaglig och onödig fattigdom Fattigdomen för många i LSS-gruppen har accelererat under senare år, dels på grund av dåligt anpassad aktivitets- och sjukersättning …
  Harald
 • Digitalisering blir diskriminering! 26 januari, 2020
  Nu ska Sverige digitaliseras och bli kontantlöst! Det har politikerna bestämt. Det ska bli billigare och enklare för alla. Ja man har ju redan förstört vår postdistribution och i princip …
  Harald
 • Jämlik vård 9 december, 2019
  Jag störs verkligen av att våra politiker, särskilt i Region Stockholm, lovsjunger det exkluderande systemet LOV, Lagen Om valfrihet, då det bevisligen leder till att den att en av de …
  Harald
 • En reflexion 1 december, 2019
  Vi måste bli fler som hejar fram våra företrädare. Jag har under några år som privatperson varit engagerad i funktionsrättsfrågor. Varför? Jag arbetade med dessa frågor under en tjugoårsperiod i …
  Gästskribent