Kostnadsfri LSS rådgivning

Svenska CP-föreningen

Svenska CP-föreningen » Föreningen för hela livet med cerebral pares

RSS cpforeningen.se

 • Inred ett bekvämt hem med cerebral pares 4 mars, 2022
  Att ha cerebral pares innebär att ha en påverkad rörelseförmåga, vilket kan visa sig i svårigheter att koordinera musklerna. Även talförmågan och rörelser kan påverkas,…
  cpforeningen.se
 • CP hos små barn 31 december, 2021
  Eftersom cerebral pares är en skada i hjärnan och ofta finns från födelsen så påverkar den barnet under hela livet på olika sätt. Svårigheter att…
  cpforeningen.se
 • Början till cerebral pares 31 december, 2021
  Man har kommit fram till att den skada som uppstår och orsakar CP troligtvis gör det redan under fosterstadiet, men det kan även i vissa…
  cpforeningen.se
 • Associerade problem 31 december, 2021
  Förutom svårigheter att samordna och styra muskler, svaghet och stelhet så förekommer i vissa fall även svårigheter med minne och koncentration. Talet och språket kan…
  cpforeningen.se
 • Om cerebral pares 31 december, 2021
  CP är en förkortning för cerebral pares som beskriver olika former av rörelsehinder som kan förekomma hos människor. Oavsett om orsaken till skadorna uppkommit under…
  cpforeningen.se