Hitta & Jämför Assistansbolag
Län
Ort
ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishSwedish

Intressegruppen För Assistansberättigade

14
december

Borlänge kommun frångår LSS av hänsyn till brukare

Borlänge kommun har beslutat att tillfälligt frångå lagen om särskilt stöd och service, LSS. Orsaken är att man inte vill följa Försäkringskassans tolkning av lagen.

Läs mer

14
december

Andrea Bondesson, jurist – ”Bästa sättet att garantera rättigheterna är att säkerställa dem i svensk lag”

Det är riktigt att svensk lag gäller före FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Det saknas också effektiva sanktionsmöjligheter om Sverige bryter mot CRPD. Men Sverige har samtidigt åtagit sig att följa CRPD, och ska så långt det går tolka lagen efter CRPD.

– Det bästa vore dock att genom lagstiftning se till att rättigheterna i CRPD går att utkräva i domstol, säger Andrea Bondesson som är jurist i projektet Från snack till verkstad, som drivs av Funktionsrätt Sverige.

Läs mer

Svar på fråga 2017/18:423 av Bengt Eliasson (L) Villkorade kommunala assistansbeslut

Bengt Eliasson har frågat mig hur jag arbetar för att resurser som skulle kunna användas till stöd till personer med funktionsnedsättning används effektivt och ändamålsenligt?

Läs mer

14
december

IfA söker Projektledare

 

Vill du vara med oss och skapa Egenmakt?

 

Kortfattat handlar projektet om att stärka assistansberättigades

kunskaper om rättigheter och skyldigheter kring den personliga assistansen. Genom att ta fram ett kunskapsmaterial, som sedan ska spridas i form att utbildningsdagar och studiecirklar runt om i landet, vill vi nå alla assistansberättigade.

Läs mer

13
december

Regnérs utredare vill begränsa anhörigassistans

Socialdepartementets utredare Stig Svensson vill begränsa möjligheterna för anhöriga att jobba som assistenter.

 

– Ett antal personer har råkat fruktansvärt illa ut på grund av anhörigassistans och därför föreslår jag begränsningar för att skydda brukarna, säger Stig Svensson.

Läs mer

13
december

Assistans dras in – trots löftet att frysa omprövningar

Det var tänkt att de flesta som är beviljade assistans nu skulle ha en lugn period. Men för Jonathan, 11 år, och Mikael blev lugnet kortvarigt.

Bara en knapp månad efter regeringens ”nödstopp” står det klart att Försäkringskassan bryter löftet att inte ompröva assistansbeslut som påverkas av de senaste domarna från Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer

Assistansdomar får direkta konsekvenser för enskilda och kommuner

Möjligheten att få personlig assistans har begränsats efter två vägledande domar i Högsta förvaltningsdomstolen. Det visar en analys som Socialstyrelsen har gjort. Domarna har fått direkta konsekvenser för både kommuner, enskilda och närstående. Barn är överrepresenterade i den grupp som påverkats av domarna.

Läs mer

12
december

Socialstyrelsen presenterar regeringsuppdrag gällande konsekvensanalys av assistansdomar

Tisdag 12 dec kl 14.30 – webbsänds

Läs mer

Nu sätter vi fokus på assistansberättigades Egenmakt!

IfA har beviljats projektmedel från Allmänna Arvsfonden för ett projekt som ska lyfta assistansberättigades kunskaper och kompetens kring den personliga assistansen – Projekt Egenmakt.

Läs mer

08
december

”Bristande LSS-kompetens har raserat lagen”

”Ett av målen med LSS är att personer med omfattande funktionsnedsättningar och deras anhöriga ska få leva som alla andra. På grund av en HFD-dom har det blivit svårt att få ledsagarservice utanför hemkommunen och de som vill göra en semesterresa är hänvisade till sin närmiljö. Kommunarrest är inte att leva som andra!”, skriver Thomas Jansson och Julia Henriksson.

Läs mer