Hitta & Jämför Assistansbolag

Vem kan få personlig assistans - vad innebär personlig assistans?

Vem kan få personlig assistans - vad innebär personlig assistans?

Vad innebär personlig assistans

En personlig assistent hjälper dig med funktionsnedsättning att leva som andra människor om du har stora och varaktiga behov av till exempel att sköta din hygien, av- och påklädning, att äta och kommunicera med andra. Du kan välja mellan att anställa personliga assistenter själv, anlita ett privat bolag/kooperativ att vara arbetsgivare åt dina personliga assistenter. Ansökan hos Försäkringskassan ska göras om det grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka.

Vem kan få personlig assistans?

Du som är upp till 65 år och som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver personligt utformat stöd kan ansöka om personlig assistans.

Du som ansöker om personlig assistans måste också omfattas av lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) och bedömas ha behov av den formen av omsorg av kommunens biståndshandläggare.

Om du blivit beviljad personlig assistans före 65 års ålder, får du behålla den även efter det du fyllt 65 år.

Du kan få hjälp i och utanför hemmet

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd och du kan få hjälp med:

  • personlig omvårdnad – till exempel hjälp vid måltider, personlig hygien, förflyttning och hjälp att kommunicera.
  • hjälp med hemmets skötsel – till exempel städning, tvätt, inköp och matlagning.
  • stöd att aktivt delta i samhällsliv och fritidsaktiviteter.

Hälso- och sjukvård, rehabilitering

Om du behöver hälso- och sjukvård ska du vända dig till den hälsocentral du har valt. Enklare sjukvårdsuppgifter, till exempel hjälp med mediciner eller insmörjning, kan utföras av personliga assistenter.

Vissa rehabiliterings- eller träningsinsatser kan utföras av personliga assistenter på uppdrag av sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Personlig assistans stärker dina möjligheter

Syftet med personlig assistans är att stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Du ska få en enklare vardag och kunna delta i samhällslivet på det sätt du själv önskar.

Du har stort eget inflytande över utformningen av assistansen. Du kan få en eller flera personliga assistenter beroende på hur ditt biståndsbeslut och dina behov ser ut.

Du får en egen kontaktman i personalgruppen. Du och din kontaktman planerar tillsammans hur du vill ha din personliga assistans. Det ni kommer överens om skrivs ner i en genomförandeplan.

Ditt hem är också personalens arbetsmiljö

Det är ditt ansvar att se till att det finns fungerande utrustning hemma för städning, tvätt och matlagning.Tänk på att det ibland kan behövas hjälpmedel som lift eller höj- och sänkbar säng i din bostad för att underlätta för dig och personalen.

Olika utförare av personlig assistans

Det finns många utförare av personlig assistans. Du väljer själv vem som ska utföra din personliga assistans, din kommun eller en privat utförare.
Du kan även välja att bli egen arbetsgivare för dina personliga assistenter.

Kostnadsfri Assistansförmedling

Få mer information via mail eller telefon

Icke bindande

Kostnadsfritt

Tjänsten är gratis och du binder dig inte till någonting.