Kostnadsfri LSS rådgivning

Vem kan få personlig assistans - vad innebär personlig assistans?

Vem kan få personlig assistans - vad innebär personlig assistans?

Vad innebär personlig assistans

En personlig assistent hjälper dig med funktionsnedsättning att leva som andra människor om du har stora och varaktiga behov av till exempel att sköta din hygien, av- och påklädning, att äta och kommunicera med andra. Du kan välja mellan att anställa personliga assistenter själv, anlita ett privat bolag/kooperativ att vara arbetsgivare åt dina personliga assistenter. Ansökan hos Försäkringskassan ska göras om det grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka.

Vem kan få personlig assistans?

Du som är upp till 65 år och som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver personligt utformat stöd kan ansöka om personlig assistans.

Du som ansöker om personlig assistans måste också omfattas av lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) och bedömas ha behov av den formen av omsorg av kommunens biståndshandläggare.

Om du blivit beviljad personlig assistans före 65 års ålder, får du behålla den även efter det du fyllt 65 år.

Du kan få hjälp i och utanför hemmet

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd och du kan få hjälp med:

  • personlig omvårdnad – till exempel hjälp vid måltider, personlig hygien, förflyttning och hjälp att kommunicera.
  • hjälp med hemmets skötsel – till exempel städning, tvätt, inköp och matlagning.
  • stöd att aktivt delta i samhällsliv och fritidsaktiviteter.

Hälso- och sjukvård, rehabilitering

Om du behöver hälso- och sjukvård ska du vända dig till den hälsocentral du har valt. Enklare sjukvårdsuppgifter, till exempel hjälp med mediciner eller insmörjning, kan utföras av personliga assistenter.

Vissa rehabiliterings- eller träningsinsatser kan utföras av personliga assistenter på uppdrag av sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Personlig assistans stärker dina möjligheter

Syftet med personlig assistans är att stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Du ska få en enklare vardag och kunna delta i samhällslivet på det sätt du själv önskar.

Du har stort eget inflytande över utformningen av assistansen. Du kan få en eller flera personliga assistenter beroende på hur ditt biståndsbeslut och dina behov ser ut.

Du får en egen kontaktman i personalgruppen. Du och din kontaktman planerar tillsammans hur du vill ha din personliga assistans. Det ni kommer överens om skrivs ner i en genomförandeplan.

Ditt hem är också personalens arbetsmiljö

Det är ditt ansvar att se till att det finns fungerande utrustning hemma för städning, tvätt och matlagning.Tänk på att det ibland kan behövas hjälpmedel som lift eller höj- och sänkbar säng i din bostad för att underlätta för dig och personalen.

Olika utförare av personlig assistans

Det finns många utförare av personlig assistans. Du väljer själv vem som ska utföra din personliga assistans, din kommun eller en privat utförare.
Du kan även välja att bli egen arbetsgivare för dina personliga assistenter.

Kostnadsfri Assistansförmedling

Få mer information via mail eller telefon

Icke bindande

Kostnadsfritt

Tjänsten är gratis och du binder dig inte till någonting.

Wikipedia information om Personlig_assistans

Personlig assistans Personlig assistans är i Sverige en av de nio stöd- och serviceinsatser som finns i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och infördes 1 januari 1994. Personen som utför insatsen kallas för personlig assistent. Målet med insatsen är att personen ska kunna "leva som andra" i samhället och ha "goda levnadsvillkor". Beviljandet av assistanstimmarna påverkas inte av personens inkomst eller förmögenhet. Personlig assistans regleras i LSS 9 §, där det sägs att personlig assistans avser ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med fem så kallade grundläggande behov: personlig hygien, måltider, på- och avklädning, att kommunicera med andra eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning. Personliga assistenter bär oftast inte standardiserade arbetskläder utan använder egna kläder. Samt vid behov engångshandskar och eller ett skyddande förkläde, både med tanke på assistentens och brukarens liv och hälsa. Den assistansberättigade har både ett avgörande inflytande över att välja personlig assistent och eventuell skyddsutrustning. Om en person bedöms ha mer än 20 timmar grundläggande behov per vecka beviljar Försäkringskassan assistans; i annat fall kan kommunen bevilja assistans. Om en person bedömts ha 20 timmar grundläggande behov per vecka beviljar Försäkringskassan även assistanstid för andra personliga behov. Det kan vara städning, inköp, matlagning, stöd att arbeta, vara förälder, utöva fritidsintressen med mera. Personlig assistans genom LSS kan endast erhållas om insatsen beviljats innan den sökande fyllt 65 år, eller om ansökan har inkommit senast dagen innan den sökandes 65-årsdag och därefter beviljas. Antalet assistanstimmar får dock inte utökas sedan den assistansberättigade har fyllt 65 år. När en person beviljats ett antal assistanstimmar, betalar Försäkringskassan eller kommunen ut en ersättning per assistanstimme. Utifrån den ersättningen kan den assistansberättigade antingen anställa sina personliga assistenter själv och bli så kallad egen arbetsgivare eller köpa assistans av sin hemkommun, ett privat företag eller brukarkooperativ. I augusti 2019 fanns det 981 assistansanordnare (företag/brukarkooperativ) med tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Antalet assistansberättigade på Försäkringskassan var 14 271 i juli 2019 (en minskning med 1908 personer sedan högsta noteringen på 16 179 i okt 2015). Antalet med personlig assistans beviljad av en kommun var omkring 5 100 i oktober 2018. En vanlig anställningsform för personliga assistenter är visstidsanställningen så länge uppdraget varar, som ger arbetsgivaren möjlighet att enklare avsluta anställningen.

Synonymer till personlig

  • privat, egen, enskild, individuell