Kostnadsfri LSS rådgivning

Gratis juridisk rådgivning personlig assistans‎ - LSS Assistansen

Gratis juridisk rådgivning personlig assistans‎ - LSS Assistansen

Rådgivning - LSS Assistansen

Krävande överklaga ett beslut eller avslag

Att överklaga ett beslut eller avslag om personlig assistans från Försäkringskassan kan bli en tidsödande och utdragen juridisk process. Att överklaga som funktionshindrad, anhörig eller förälder kan vara krävande. Det kräver ork, tid, förmåga och juridisk kompetens, något som många saknar.

Överklaga till högre instans

Även om man skulle få rätt i den första juridiska instansen i förvaltningsrätten, så är Försäkringskassan inte sena med att driva processen vidare och överklaga till högre instans.

Rådgivning

Vi erbjuder gratis juridisk rådgivning. Våra jurister besitter stor kunskap och erfarenhet inom LSS och personlig assistans. Hjälpen är kostnadsfri.

Gratis juridisk rådgivning

Få mer information via mail eller telefon

Icke bindande

Kostnadsfritt

Tjänsten är gratis och du binder dig inte till någonting.

Jurist doktor Andreas Pettersson intervjuas av Bengt Elmén om hur funktionsrätten kan stärkas i Sverige.

Synonymer till rådgivning

  • upplysning, handledning, information

Synonymer till gratis

  • kostnadsfritt, utan kostnad, utan betalning, utan att det kostar något, till skänks, fritt

Wikipedia information om Juridik

Juridik Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Den som har avlagt en juristexamen kallas jurist. Det vetenskapliga studiet av juridik kallas rättsvetenskap. Rätten består av ett flertal/några rättskällor, såsom statuter (skriven rätt), rättspraxis, förarbeten, doktrin och i vissa fall även sedvänja. Med ett gemensamt namn brukar de olika reglerna kallas normer, vilket inte är att förväxla med sociala normer.