Hitta & Jämför Assistansbolag
ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishSwedish

Funktionsrätt Sverige i ett första möte med Lena Hallengren

Funktionsrätt Sverige i ett första möte med Lena Hallengren

Vid ett första möte träffar Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius idag barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren och regeringens funktionshinderdelegation. ”Under mötet vill vi framförallt lyfta den akuta situationen när det gäller LSS och även passa på och presentera våra frågor inför höstens val”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Försäkringskassans allt mer restriktiva

Livihop köper Trea Assistans

Livihop köper Trea Assistans

Köpeskillingen uppgår till 22,0 miljoner kronor, varav 11 miljoner kontant och 11 miljoner i nyemitterade aktier i Livihop. Utöver köpeskillingen kommer en tilläggsköpeskilling för åren 2018, 2019 och 2020 att utgå, som beräknas till cirka 11 miljoner kronor.

De nya aktierna, 759.144 stycken, har emitterats till kurs på 14:49 kronor per aktie. Tecknarna i emissionen

Föräldrar andas ut efter dagens dom i Högsta förvaltningsdomstolen – P4 Stockholm

Föräldrar andas ut efter dagens dom i Högsta förvaltningsdomstolen – P4 Stockholm

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att sondmatning ska räknas som ett grundläggande behov och ge rätt till personlig assistans. Ett glädjebesked för många familjer.

Dagens dom gäller en 9-årig flicka i Göteborg men domslutet är prejudicerande och därmed viktigt för många svårt sjuka barn runtom i landet.

Ulrik von Essen är domare i Högsta förvaltningsdomstolen och

Kränker Sverige rätten till ett självständigt liv?

Kränker Sverige rätten till ett självständigt liv?

Rätten till ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning står i fokus för den internationella konferens som arrangeras i Sundbyberg den 17 april. Lever Sverige upp till sina internationella åtaganden? Eller har omfattande försämringar i LSS och personlig assistans lett till att Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna? 

Konferensen ”Kränker Sverige

Livihops vd lämnar posten

Livihops vd lämnar posten

”Mot bakgrund av Carl Auers kvaliteter har styrelsen valt att tillgodose Carls önskan om att få en flexiblare roll för att kunna nå målet om 1 miljard i omsättning innan 2020 års slut. Carl kommer fortsättningsvis arbeta med nykundsanskaffning, marknadsföring och förvärv samt vara ett bollplank till vd och styrelse”, uppges det i pressmeddelandet.

Carl

En resa bakåt i tiden – Blekinge Läns Tidning

En resa bakåt i tiden – Blekinge Läns Tidning

 

Foto: Gorm Kallestad

Regeringens neddragningar av assistans till personer med funktionsnedsättning är en resa bakåt till en tid då de placerades på institutioner.

Nu precis som då är de inte värda något i statens ögon, men idag hamnar både den som har en funktionsnedsättning och hens närstående utanför samhället. Det ansvar som staten tidigare

Sökte mer hjälp men fick mindre

Sökte mer hjälp men fick mindre

Försäkringskassan drog ner på hjärnskadade Cimons assistans: ’Vi vågar inte ansöka igen’

När de ansökte om mer personlig assistans till svårt hjärnskadade Cimon, 5, så gjorde Försäkringskassan tvärtom – och minskade antalet timmar.

De fick slåss i domstol för hans rätt.

– Det är väldigt tungt med Cimon, men vi vågar inte ansöka igen, eftersom

Selmas pappa efter delsegern mot Försäkringskassan: ”Vägrar sätta henne på ett boende”

Selmas pappa efter delsegern mot Försäkringskassan: ”Vägrar sätta henne på ett boende”

Selmas familj vann tillfällig seger mot Försäkringskassan

Häromdagen vann hjärnskadade Selma, 6, över Försäkringskassan och ska få behålla sin personliga assistans.

Men föräldrarna lever med ständig oro.

– Min största rädsla är att behöva sätta Selma på ett boende, säger Jonas Lundmark.

På den röda gummimattan i sitt lekrum sitter sexåriga Selma lutad mot soffan

Efter långa kampen – så kom räddningen för Teo

Efter långa kampen – så kom räddningen för Teo

1 av 2

Sedan assistanshunden Juni kom in i 12-åriga Teos liv har han blivit mycket gladare. Till vänster: Teo på promenad med sina bästisar Juni och Victor.

Bristande anpassning i skolan leder ofta till stress, oro och till och med utbrändhet för barn med NPF-diagnoser.

För Teo, 12, gick det så långt att han

Hårdare regler för assistans: ”Försämrar för oss som redan har det sämst”

Hårdare regler för assistans: ”Försämrar för oss som redan har det sämst”

År 2016 tillsatte regeringen utredningen ”Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen”, vilken väntas bli klar den 1 oktober 2018. Den handlar om att spara in pengar på rätten att leva ett normalt liv för människor med funktionshinder. Flertalet människor har redan drabbats av det hårdare regelverket. Försäkringskassan har

​Höga betyg för Haninges socialtjänst

​Höga betyg för Haninges socialtjänst

För andra året i rad har socialförvaltningen deltagit i en nationell brukarundersökning inom områdena individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. Haningebor som får stöd av socialtjänsten är nöjda. De ger höga poäng för bemötande samtidigt som nöjdheten är hög på beviljandet av insatser. Ett förbättringsområde är delaktighet och möjlighet att påverka den hjälp man får.

Syftet

LSS borde exporteras – inte decimeras

LSS borde exporteras – inte decimeras
Nu måste utgångspunkten för diskussionen vara hur LSS intentioner ska återupprättas. Den fråga som de politiska partierna borde ställa sig är: hur ska fler få det stöd och den service som gör att de kan leva ett gott liv, på egna villkor? Om regeringen ska ha någon trovärdighet alls måste Försäkringskassan få i uppdrag

Socialen i Ljungby beräknas gå back med 26 miljoner

Socialen i Ljungby beräknas gå back med 26 miljoner

I fjol slutade socialnämnden i Ljungby med ett underskott på 27,9 miljoner kronor. Trots att flera åtgärder sattes in i höstas för att minska kostnaderna fortsätter nämnden att blöda pengar. Det skriver Smålänningen.

– Prognosen är förhållandevis grov, men inte desto mindre bekymmersam, säger Bo Ederström till tidningen.

Personlig assistans belastar budgeten

Den största

Anton behöver tillsyn dygnet runt – hur går det för honom när vård- och landskapsreformen kommer?

Anton behöver tillsyn dygnet runt – hur går det för honom när vård- och landskapsreformen kommer?

Elvaåriga Anton Salovaara-Kero föddes med en svår intellektuell utvecklingsstörning. Mentalt är han på ett litet barns nivå och har också ADHD, en svår och vårdkrävande beteendestörning samt bara en njure. Frågan är hur vård- och landskapsreformen påverkar hans vardag.

Anton utvecklas mycket långsamt. Ändå kan han klara en hel del själv redan. Det gläder mamman

LSS handlar inte bara om assistans

LSS handlar inte bara om assistans

Debattartikel från Svenska Downföreningen2018-03-21

LSS handlar inte bara om assistans

Beslut om insatser enligt LSS skiljer sig åt beroende på var i landet man bor, men även mellan olika handläggare inom samma kommun. Svenska Downföreningen menar att en legitimation för LSS-handläggare kan vara ett sätt att kvalitetssäkra handläggningen av ansökningar och tillämpningen av LSS som

Nytt lagförslag om LSS-information

Nytt lagförslag om LSS-information

Nytt lagförslag om LSS-information

Politik Regeringen lägger i dag nya lagförslag inom LSS-området, rapporterar TV4 Nyheterna.

Kommuner föreslås bli skyldiga att informera personer som fått avslag på statlig assistans att den i stället kan ansöka om hjälp från hemkommunen.

TT
05:25 | 2018-03-21

Jag hoppas att många kommuner redan i dag gör det, men nu

Massivt underskott för nämnd

Massivt underskott för nämnd

Ekonomin i vård- och omsorgsnämnden var något av en följetong i den politiska debatten i höstas. Nämndordförande Tommy Bohman (S) berättade bland annat, efter en dialog med förvaltningsledningen, att man kunde spara 5 miljoner kronor, om man sänkte ambitionsnivån inom ett par områden. Att dra in på aktiveringen var ett av dessa sparförslag. I förra