Kostnadsfri LSS rådgivning

“Låt stå” gäller inte LSS

“Låt stå” gäller inte LSS

Måste få stöd

Det får inte bli en ny osäker tillvaro för alla som är beroende av LSS och assistans. Politiska beslut får ju direkta återkopplingar i människors vardag. LSS ursprungliga bärande principer måste kvarstå. Metoder för att göra professionella utredningar och bedömningar finns men behöver utvecklas. Rättigheter ska definieras lika i alla kommuner, lokala riktlinjer får inte äventyra rättssäkerheten. Familjer med barn med behov av LSS-insatser måste få det stöd som gör att familjelivet fungerar.

Rätten till LSS och personlig assistans utgår alltid från en bedömning och ett beslut. Därför måste handläggarna kunna göra professionella bedömningar som grundar sig på individuella behov, där evidens och forskning och den enskildes önskemål är styrande. För det behövs en lagstiftning som garanterar rättigheter och som har som mål att säkerställa självbestämmande, tillgänglighet, inflytande och delaktighet. Ord som måste definieras i en praktisk verklighet. Låt stå!

LSS Assistansen
Författare: LSS Assistansen