Kostnadsfri LSS rådgivning

Jobba hemifrån – Daglig verksamhet

Jobba hemifrån – Daglig verksamhet

Spridningen av covid-19 lämnar knappast någon orörd eller orolig. Rädslan av att än själv eller någon i ens närhet ska insjukna är påtaglig och konsekvenserna är många. Många arbetsplatser står idag tomma för att minska smittspridning i den utsträckning det går. Hur fungerar det egentligen om man går på daglig verksamhet?

Att vara assistansanvändare och tillhöra riskgruppen för covid-19 är det för vissa en självklarhet att vara hemma från sin dagliga verksamhet i dagsläget. För andra blir det väldigt bökigt om den dagliga verksamheten stänger ner. Det kan vara mycket omständligt för många att behöva avvika från sina trygga rutiner.

Ännu har det inte kommit några nationella riktlinjer för daglig verksamhet inom LSS eller till människorna som jobbar där. Flera kommunala verksamheter har tillfälligt fått stänga ner för att skydda riskgrupperna. Däremot har Socialstyrelsen uttalat sig kring stängning av daglig verksamhet för att minska smittspridning. En sammanfattning av det är att en LSS-verksamhet definieras som en samhällsviktig verksamhet, vilket betyder att verksamheten ska fungera. LSS-verksamheten ska erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet även vid ett utbrott av smitta. Kommuner och privata företag ska ha planer så att LSS-verksamheten ska fungera även vid en allvarlig händelse. Covid-19 pandemin är ett exempel på en sådan händelse. Samma krav som gäller för LSS-verksamhet normalt sett gäller också nu. Om en daglig verksamhet stängs ner tillfäligt så kan kommunen behöva se till att det istället finns mer personal i gruppbostäder och servicebostäder eller inom boendestöd.

Om du behöver vara hemma och inte deltar i din dagliga verksamhet under omständigheterna kan du komma att behöva ansöka om fler assistanstimmar. Eftersom det är ett tillfälligt behov kan det vara bra att göra det via kommunen.

Författare: Andreas Svensson

Andreas Svensson
Författare: Andreas Svensson