Kostnadsfri LSS rådgivning

Ersättning för skyddsutrustning

Ersättning för skyddsutrustning

Ersättning för skyddsutrustning

Sedan tidigare har endast kommuner kunnat ansöka om ersättning för den ökade kostnaden som fått läggas ut på skyddsutrustning på grund av coronapandemin. Nu har regereingen föreslagit en ny statsbidragsförordning så att även privata företagare har rätt till ersättning. Allt detta bygger på en överenskommelse mellan Centerpartiet och Liberalerna.
50 miljoner kronor avsätts för satsningen och den extra ändringsbudgeten bearbetas redan i Regeringskansliet idag.
Stödet ska vara tillgänligt för privata verksamheter som bedriver personlig assistans. Statsbidraget föreslås lämnas för kostnader som uppkommit under perioden 1 februari till 30 november 2020. Bidraget har en maxgräns på 5 000 kronor för varje enskild individ med fumktionsnedsättning som är beviljad assistansersättning. Det ska avse skyddsutrustning ämnade för individens personliga assistenter.

Den nya bestämmelsen föreslås påbörja den 1:e December.

Författare: Andreas Svensson

Andreas Svensson
Författare: Andreas Svensson