Rätt till ersättning för skyddsutrustning - LSS Assistansen

Rätt till ersättning för skyddsutrustning

I samband med covid-19 har skyddsutrustning blivit allt vanligare. Sedan tidigare har det fastställts att ersättning för skyddsutrustning även kan betalas ut till privata assistansanordnare eller till dig som själv anställer dina assistenter. Det gäller att man som privat bolag och organisation har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vilken typ av skyddsutrustning gäller då detta för? All utrustning som assistenten använder som skydd mot smitta helt enkelt. Det kan vara munskydd, visir och plastförkläden eller motsvarande skyddskläder. Exempel på utrustning som omfattas av förordningen är bland annat: Andningsskydd och filtrerande halvmasker. Ansikts- och ögonskydd som visir och korgglasögon. Skyddsförkläden och engångsoveraller. Skyddshandskar, både engångs och återanvändningsbara. Du kan även få ersättning för frakt och fakturaavgifter så länge det går att styrka på underlaget för köp av personlig skyddsutrustning.

Det finns även saker som INTE ger dig rätt till ersättning. Handsprit, plexiglas och luftrenare är några exempel. Milersättning för att köpa in utrustning är inte heller något du får ersättning för.

Ersättningen kan beviljas för kostnader som uppstått under perioden 1 februari till 30:e november 2020. Du kan max få 5 000 kronor för varje person som har assistansersättning. Ansökan görs via en särskild blankett hos Försäkringskassan och måste komma in senast den 15:e december.

Författare: Andreas Svensson

Andreas Svensson
Författare: Andreas Svensson