Kostnadsfri LSS rådgivning

Hjälp vid andning och sondmatning blir assistansgrundande

Hjälp vid andning och sondmatning blir assistansgrundande

Sedan den 1 juli 2020 ändrades lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt i socialförsäkringsbalken, SFB. Nu kan nämligen alla delar av hjälpen med andning och sondmatning ge rätt till assistans.

För att hjälp med andning ska räknas som ett grundläggande behov ska det finnas en risk för personens hälsa om inte hjälpen ges. En annan förutsättning är också att hjälpen med sondmatning eller andning utförs som egenvård. I vanliga fall behöver hjälpen utföras av medicinskt utbildad personal, men i vissa fall kan en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedöma att vissa moment kan utföras som egenvård. Detta innebär att hjälpen kan utföras direkt i hemmet av en personlig assistent, vilket i sin tur kan leda till assistansersättning.

Hjälp som ingår i normalt föräldraansvar kan också ge rätt till assistans gällande just andning och sondmatning. Försäkringskassan kommer inte längre göra något avdrag där i deras bedömning. Förberedelser och efterarbete gällande andning och sondmatning som är direkt nödvändiga kommer däremot att räknas in som “andra personliga behov”. Ett exempel på detta kan vara rengöring av sondsprutan.

Om man har andning eller sondmatning som grundläggande behov kan man nu även få assistansersättning för tiden i skola eller barnomsorg utan att det finns särskilda skäl. Försäkringskassan gör en individuell bedömning i varje enskilt ärende. I daglig verksamhet kommer det däremot att vara krav på att särskilda skäl finns för att få assistans.

Författare: Andreas Svensson

Andreas Svensson
Författare: Andreas Svensson