Kostnadsfri LSS rådgivning

Synka – Utbildning inom personlig assistans

Synka – Utbildning inom personlig assistans

Synka är namnet på den digitala och webbaserade utbildningen som drog igång på allvar i Maj 2020. Projektet påbörjades i Mars 2018 med syfte att stärka assistansanvändares egenmakt och utöka kompetensen hos alla inblandade. Projektet är initierat av Intressegruppen för Assistansberättigade och finansierat av Arvsfonden.

Synka är framtaget för att informera och utbilda inom bland annat lagar och regler, rättigheter och skyldigheter och olika dilemman som kan uppstå ute på fältet. Alla inblandade ska kunna känna sig bekväma och pålästa i sin uppgift.
På deras hemsida erbjuds 4 olika utbildningar varav en är en introduktionsutbildning som passar alla. Det finns en utbildning för dig som arbetsledare, assistansanvändare samt en utbildning för dig som är eller vill bli personlig assistent. Alla utbildningar är gratis förutom den sistnämnda där man kan ta kontakt med sin arbetsgivare/anordnare som kan köpa tjänsten. En avgift som oavkortat går till underhåll och fortsatt utveckling av Synka.

Läs mer på: https://synka.org

Utbildningen har nu varit igång i ungefär ett halvår och jag har hört av mig till Johanna Hedgårdh för att kolla läget. Johanna är projektledare för Synka.

Förutom att ha jobbat mycket med att nå ut med sin verksamhet på olika sätt har Synka bland annat hunnit med att utveckla “Synkaguiden”, ett verktyg till assistansanordnare som ska underlätta arbetet i den löpande verksamheten. Guiden ska göra det lättare att jobba utifrån Synkas koncept, vilket bygger på att skapa samsyn inom den personliga assistansen. När man beställer utbildningen för personliga assistenter får man Synkaguiden på köpet. Utbildningen har också översatts på 2 olika språk, engelska och arabiska.

I dagsläget har nästan 500 personer gått en utbildning i Synka och det ökar konstant. Det är utbildningen som är gjord för personliga assistenter som har varit populärast.

Sedan uppstarten är Johanna och de inblandade ännu mer övertygade om att genom att skapa samsyn så kan kvalitén på den personliga assistansen bli ännu bättre. Drömmen hade varit om Försäkringskassan hänvisade alla som blev beviljade personlig assistans till Synka.

“Vi är övertygade om att samsyn mellan de olika uppdragen skapar en mer professionell personlig assistans. Detta i sin tur kommer leda till att livet och arbetet med personlig assistans blir lättare” säger Johanna.

Författare: Andreas Svensson

Andreas Svensson
Författare: Andreas Svensson