Kostnadsfri LSS rådgivning

IVO vill förhindra oseriösa assistansanordnare

IVO vill förhindra oseriösa assistansanordnare

IVO vill förbättra informationsutbytet med andra myndigheter och kunna utveckla egna utredningsmetoder för att förhindra assistansfusk och oseriösa assistansanordnare.

I en rapport till Socialdepartementet föreslår därför IVO ett paket med ändringsförslag av olika författningar. Idag saknas åtkomst till information som finns hos andra myndigheter som till exempel Polisen, Försäkringskassan och Skatteverket. Ändringarna skulle i så fall innebära ökad datatillgång på ett automatiserat sätt och stärka samarbetet mellan andra berörda myndigheter.

IVO föreslår att verksamheternas egen anmälningsskyldighet ska skärpas. Att Försäkringskassan respektive Migrationsverket ska ges möjlighet att stoppa vissa utbetalningar samt vara skyldiga att anmäla viss information till IVO. IVO vill också i vissa fall med hjälp av Polismyndigheten kunna göra inspektioner och förbjuda verksamheter som bedrivs utan tillstånd.

IVO själva kommer bland annat bedriva en mer samlad tillsyn av egenanordnare av personlig assistans i syfte att utreda om de insatser som utförs grundas på respekt för den enskilde individens självbestämmanderätt, inflytande och integritet.

Författare: Andreas Svensson

Andreas Svensson
Författare: Andreas Svensson