Kostnadsfri LSS rådgivning

Nekad assistans från Försäkringskassan ökar

Nekad assistans från Försäkringskassan ökar

Antalet personer som nekas assistans från Försäkringskassan blir allt flera. Siffror har visat att färre som söker statlig assistans och ersättning får den hjälp de behöver. Förra året beviljades bara drygt 14 000 personer stöd, till skillnad från 16 000 personer år 2015. Tuffare tolkning av lagen har framståtts av vägledande domar från Högsta domstolen.

– Allt eftersom det sker prövningar i domstol får vi prejudicerande domar som skapar en praxis. Den i sin tur gör att bedömningar och tillämpningar ser annorlunda ut idag. Det handlar inte om att spara pengar utan om att vi ska fatta rättssäkra beslut. Men LSS-lagstiftningen behöver ses över, säger Kristina Åstrand, enhetsschef på avdelningen för funktionsnedsättning hos Försäkringskassan.

Behöver man hjälp enligt LSS idag får man nästan räkna med ett svårtolkat och krångligt system. Ansvaret delas ut till Kommunen eller staten beroende på hur många timmars hjälp personen anses vara berättigad.

Ett exempel på en person som hamnat i kläm mellan staten och kommunen är Lina Dreijer i Umeå, som plötsligt förlorade sin personliga assistans som hon varit beviljad de senaste 16 åren. Försäkringskassan påstår att ansvaret ligger hos Umeå kommun, där får hon dessvärre inte hjälpen läkarintygen undetstryker att hon behöver. Kristina Åstrand håller med om att det inte känns optimalt.

Lina är 22 år gammal och har haft rätt till sin personliga assistans sedan 16 år tillbaka. Men sedan februari 2020 drog Försäkringskassan in stödet, trots det att hon har flera diagnoser och ett behov av hjälp som kommer att sträcka sig hela livet. Lina Deijer föddes med Downs syndrom och befinner sig på en 3 till 5 årings nivå. Hon har även immunbrist och en kronisk lungsjukdom och behöver stöd med inhalationsbehandlingar flera gånger om dagen.

Umeå kommun har även nekat personlig assistans och istället erbjudit föräldrarna korttidsboende och hemtjänst, vilket inte täcker Linas behov. Istället tvingas mamma Anna Deijer stanna hemma från jobbet. Familjen har tagit juristhjälp och överklagat.

– Man tror inte att det är sant. Intygen säger ju att hon har behov av hjälp dygnet runt. Det är inget som vi har hittat på, säger föräldrarna Urban och Anna Deijer.
Kommunen menar på att hon inte når upp till de grundläggande behoven som krävs för att få assistans. Enligt Forsäkringskassan så ska Linas behov vara täckta av vistelsen hos Daglig verksamhet och falla under Kommunens ansvar.

Författare: Andreas Svensson

Andreas Svensson
Författare: Andreas Svensson